Under beskrivelsen af sammenlignelighedsanalysen skal det fremgå, hvilke år analysen dækker.

Hvis sammenlignelige data fra tidligere perioder lægges til grund for analysen af den kontrollerede transaktion eller aktivitet, så skal det fremgå af beskrivelsen, om der er sket væsentlige ændringer i de økonomiske omstændigheder, hvorunder de ellers sammenlignelige transaktioner er gennemført.

Følgende forhold vil typisk være relevante at beskrive:

  • Prisudsving eller indtjeningsudsving over tid sammenholdt med muligheden for at justere for sådanne forskelle 
  • Betydningen af afvigelser i forhold til de øvrige sammenlignelighedsfaktorer sammenholdt med betydningen af afvigelser i forhold til tidspunktet hvor transaktionerne er gennemført
  • Tilgængelighed af data om sammenlignelige transaktioner.

Se også

Afsnit C.D.11.5.1.

TPG 3.67 - 3.71 og 3.74 - 3.79.