Under sammenlignelighedsanalysen i den landespecifikke dokumentation skal det for hver kategori af kontrollerede transaktioner beskrives, om der findes interne uafhængige transaktioner, der er sammenlignelige med den kontrollerede transaktion.

Hvis der findes interne uafhængige transaktioner, der er sammenlignelige med de kontrollerede transaktioner, så skal disse transaktioner undergives en nærmere beskrivelse i forbindelse med udvælgelsen af de mest sammenlignelige transaktioner under sammenlignelighedsanalysens 7. trin, jf. afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.7.

Se også

TPG 3.24 - 3.28.

Afsnit C.D.11.5.4