Under sammenlignelighedsanalysen i den landespecifikke dokumentation skal det beskrives, om der findes eksterne uafhængige transaktioner, der er sammenlignelige med den kontrollerede transaktion.

Hvis der findes eksterne uafhængige transaktioner, der er sammenlignelige med den kontrollerede transaktion, så skal disse transaktioner undergives en nærmere beskrivelse i forbindelse med udvælgelsen af de mest sammenlignelige transaktioner under sammenlignelighedsanalysens 7. trin, jf. afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.7.

Se også

TPG 3.29 - 3.39.