Beskrivelsen af valget af den mest egnede transfer pricing-metode skal indeholde styrker og svagheder ved de enkelte metoder (CUP, RPM, Cost+, Profit Split og TNMM) i forhold til den konkrete transaktion eller aktivitet samt omstændighederne, hvorunder denne har fundet sted. Se afsnit C.D.11.4 om styrker og svagheder ved transfer pricing-metoderne.

Der kan også redegøres for tilgængelighed og pålidelighed af de data, som er påkrævet for at anvende metoderne, samt graden af sammenlignelighed i forhold til de identificerede væsentligste sammenlignelighedsfaktorer og muligheden for at lave justeringer for eventuelle forskelle.

Når metoden kræver, at der vælges en testet part, så skal beskrivelsen også indeholde en konkret begrundelse for valget af testet part blandt disse. Begrundelsen skal tage udgangspunkt i funktions- og risikoanalysen af transaktionsparterne, jf. afsnit C.D.11.3.1.2 og C.D.11.13.1.2.2.3.3.2. Eksempelvis kan beskrivelsen indeholde en redegørelse for, hvorfor den valgte part er den mest simple i forhold til den konkrete transaktion. 

Skal der vælges en PLI, så skal beskrivelsen indeholde en begrundelse for valget. Beskrivelsen kan eksempelvis indeholde en redegørelse for, hvad der genererer indkomsten i forhold til den kontrollerede transaktion - omsætning, omkostninger, aktiver mv.

I praksis kan valget af den mest egnede PLI også være bestemt af manglende præcision i de tilgængelige data for de sammenlignelige transaktioner. Den mest egnede PLI er derfor nogle gange den mest pålidelige fællesnævner for de virksomheder, der sammenlignes. I sådanne situationer skal beskrivelsen indeholde en redegørelse herfor.

Se også

TPG 2.2 - 2.11 i sammenhæng med TPG 3.5.

Afsnit C.D.11.5.6 og C.D.11.4.