Er der benyttet statistiske intervaller, median eller gennemsnit ved prisfastsættelsen, så skal dokumentationen indeholde en beskrivelse heraf.

Se også

TPG 3.55 - 3.62.

Afsnit C.D.11.5.9.