Indhold

Dette afsnit handler om udfyldelse af land for land-rapportens tabel 2.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke informationer skal med.
  • Tabel 2.

Hvilke informationer skal med

Tabel 2 skal indeholde identifikationsoplysninger for hvert enkelt koncernselskab (selskab, fond eller fast driftssted) i den multinationale koncern:

  • Navnet på selskabet, fonden eller det faste driftssted.
  • Identifikationsnummer (CVR-nr, TIN-nr. eller lignende).
  • Skattejurisdiktion (faste driftssteder anføres under den skattejurisdiktion, hvor det faste driftssted er beliggende. Navnet på selskabet, som det faste driftssted er en del af, skal noteres).
  • Indregistreringsjurisdiktion, hvis et koncernselskab er indregistreret eller organiseret i et andet land, end der hvor det er skattemæssigt hjemmehørende.
  • Den eller de primære forretningsmæssige aktiviteter.

Tabel 2

Tabel 2

 

Se også

Se også TPG kap. V og tilhørende annex III.

OECD's vejledning om implementering af land for land-rapportering