Indhold

Dette afsnit handler om udfyldelse af land for land-rapportens tabel 3.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysninger der er nødvendige for forståelsen af tabel 1 og 2.
  • Tabel 3.

Oplysninger der er nødvendige for forståelsen af tabel 1 og 2

I tabel 3 skal angives oplysninger, der er nødvendige for - eller som kan lette - forståelsen af oplysningerne givet i tabel 1 og 2.

Tabel 3 skal altid indeholde en beskrivelse af:

  • Kilden til oplysningerne i rapporten. Er der sket en ændring i kilden til oplysninger fra et år til et andet, skal baggrunden for ændringen og dens konsekvenser forklares.

  • Den forretningsmæssige aktivitet for de koncernenheder, hvor aktiviteten ikke er dækket af valgmulighederne i tabel 2, og der derfor er sat kryds i "Andet/Other".

Derudover kan der eksempelvis gives en beskrivelse af eventuelle forhold der bevirker, at der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, der gives i fællesdokumentationen, og de oplysninger der gives i land for land-rapporten.

OECD's vejledning om implementering af land for land-rapportering opdateres løbende med yderligere forhold som kan eller skal medtages i tabel 3.

Tabel 3

Tabel 3

 

Se også

Se også TPG kap. V og tilhørende annex III.