Dato for udgivelse
30 Jun 2016 14:47
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af en godtagelse af et tilsagn for en eksporterende producent afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisusidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1045 offentliggjort i EU-tidende L 170 af 29. juni 2016 trukket godtagelsen af tilsagnet fra Zhejiang Xiontai Photovoltaic Technology Co. Ltd samt dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen , der er omfattet af Taric-tillægskode B919 tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækningen af tilsagnet henvises til teksten i (EU) 2016/1045

Forordningen træder i kraft 30. juni 2016