Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvad der i OECD's Transfer Pricing Guidelines forstås ved en omstrukturering og herunder, hvordan virksomheden skal forholde sig.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en omstrukturering? (C.D.11.7.1.1)
  • Hvad skal virksomheden gøre i forbindelse med en omstrukturering? (C.D.11.7.1.2)
  • Den skattemæssige behandling af en omstrukturering (C.D.11.7.1.3).