Indhold

Dette afsnit handler om de forskellige afsnit om omstruktureringer, som er indeholdt i TPG kap. IX.

Afsnit C.D.11.7 om omstruktureringer skal i denne version af den juridiske vejledning læses i nær sammenhæng med de andre kapitler i TPG - særligt kapitel I, som beskrives i afsnit C.D.11.3, og kapitel VI, som beskrives i afsnit C.D.11.6.

Afsnittet indeholder:

  • Særlige overvejelser i relation til risiko (C.D.11.7.2.1)
  • Armslængde-kompensation for selve omstruktureringen (C.D.11.7.2.2)
  • Aflønning af de kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering (C.D.11.7.2.3)
  • Anerkendelse af den faktiske (udførte) transaktion (C.D.11.7.2.4).