Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår og hvordan der skal ydes kompensation i forbindelse med omstruktureringer.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af armslængde-kompensationen (C.D.11.7.2.2.1)
  • Forstå indholdet af omstruktureringen (C.D.11.7.2.2.2)
  • Omfordeling af fortjeneste efter en omstrukturering (C.D.11.7.2.2.3)
  • Afståelse af "noget af værdi" (C.D.11.7.2.2.4)
  • Kompensation for omkostninger i forbindelse med opgivelse eller genforhandling af eksisterende kontrakter (C.D.11.7.2.2.5).