Udgangspunktet for vurdering af et armslængde-forhold er den faktiske transaktion, der er gennemført af parterne og som er fastlagt ved analysen beskrevet i TPG, kapitel I, afsnit D, og afsnit C.D.11.3. Dette gælder også i omstruktureringssituationer, se afsnit C.D.11.1.3 om armslængdeprincippet i artikel 9 i OECDs modeloverenskomst og LL § 2.

For en nærmere gennemgang af principperne om anerkendelse af den faktiske transaktion henvises til afsnit C.D.11.3.2 og TPG 1.121 og 1.122.