For en beskrivelse af praksis før 1. januar 2017, se Den juridiske vejledning 2016-2