Dato for udgivelse
06 Jul 2016 10:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0170884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1077 offentliggjort i EU-tidende L 179 af 5. juli 2016 indført en endelig antidumpingtold på importen af silicium (toldtariffens pos. 2804 69 00 10, 2804 69 00 20 og 2804 69 00 90) med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1077.

Forordningen træder i kraft den 6. juli 2016.