Dato for udgivelse
07 Jul 2016 12:46
Til
Indberetningspligtige til FATCA - skattekontrollovens § 8 Å
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Fejl- og advisliste vil først blive udsendt i uge 32.


Vedrørende svarfiler til FATCA indberetningen

SKAT har behov for, at lave en ekstra kvalitetstest af valideringsreglerne, af samme grund må SKAT beklageligvis meddele, at fejl- og advisliste først kan udsendes i uge 32.

SKAT vil udsende et nyt nyhedsbrev når vi afsender svarfilerne.

Det skal bemærkes, at der er i dag er udsendt en opdateret version af indberetningsvejledning til FATCA, version 03 af 07.07.2016.