Dato for udgivelse
08 Jul 2016 10:36
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnene på virksomheder vedrørende importen til Unionen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 245/07) offentliggjort i EU-tidende C 245 af 6. juli 2016 ændret navnene på virksomheder vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navene på virksomheder henvises til teksten i meddelelse (2016/C 245/07).