Dato for udgivelse
14 Jul 2016 09:02
Til
Importvirksomheder
Sagsnummer
16-0880509
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye grundforordninger vedr. antidumping og subsidieret indførsel (kodificerede udgaver)


Europa-Parlamentet og Rådet har 8. juni 2016 vedtaget to nye grundforordninger om hhv. beskyttelse mod dumpingimport (EU) 2016/1036 og om beskyttelse mod subsidieret indførsel (EU) 2016/1037 fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union. De nugældende forordninger er blevet ændret ved flere lejligheder og der er derfor af klarheds- og rationaliseringshensyn udarbejdet nye som er offentliggjort i EU-tidende L 176 af 30. juni 2016.

Selve forordningerne kan findes på følgende links: Dumpingimport og Subsidieret indførsel.

I øvrigt henvises til Juridisk Vejledning.

Forordningerne træder i kraft den 20. juli 2016.