Beskrivelsen af udvælgelsesprocessen skal navnlig dække de eventuelle forskelle der er mellem transaktionerne i henhold til kontraktvilkår, parternes funktioner og risici, de økonomiske omstændigheder samt den forretningsstrategi, der ligger til grund for transaktionerne.

Beskrivelsen skal særligt rettes mod de væsentligste sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet for den kontrollerede transaktion, og de sammenlignelighedsfaktorer, der er væsentlige i forhold til den valget metode.

I beskrivelsen skal der også redegøres for, om forskelle i sammenlignelighedsfaktorer mellem transaktionerne har betydning for pris og vilkårsfastsættelsen, og om muligt hvilken betydning.