Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke specifikke ydelser der ifølge momsforordningen er ydelser vedrørende fast ejendom, og hvilke specifikke ydelser der ifølge momsforordningen ikke er ydelser vedrørende fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også D.A.5.9.2.2 om definition af fast ejendom.