Ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

Formidling af salg, leasing eller udlejning af fast ejendom og af etablering eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom (uanset om det sidestilles med materielle goder), bortset fra formidling som omhandlet i momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d), er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra p).

Formidling som led i indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion som f.eks. ferielejre eller campingpladser, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, hvis formidleren handler i en anden persons navn og på en anden persons vegne. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d).

Bestemmelsen i momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d), skal ses i lyset af momsforordningens artikel 31. Se evt. D.A.6.2.8.6.

Bemærk, at det i forbindelse med momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra p), ikke har betydning, om etableringen eller overførslen af visse rettigheder eller tinglige rettigheder er levering af en vare eller en ydelse. Se evt. D.A.5.9.3 om, hvornår overdragelse af rettighederne i stedet for ydelser anses for levering af varer.