Dato for udgivelse
19 Jul 2016 09:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-105029
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1159 offentliggjort i EU-tidende L 192 af 16. juli 2016 indført en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat (toldtariffens pos. 2929 90 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), produceret af Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited og Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1159.

Forordningen trådte i kraft den 17. juli 2016.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1160 offentliggjort i EU-tidende L 192 af 16. juli 2016 indført en endelig antidumpingtold på natriumcyclamat (toldtariffens pos. 2929 90 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Indonesien (ID) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1160.

Forordningen trådte i kraft den 17. juli 2016.