Indhold

Dette afsnit beskriver formålet og betingelser vedrørende standardfortoldning.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Hvad er standardproceduren?
  • Generelt om midlertidig opbevaring
  • Fælles for (MIG) og (MIO).

Formål og lovgrundlag

Formålet med standardproceduren er at give virksomheder mulighed for at opbevare T1-varer midlertidigt, indtil varerne er blevet angivet til fortoldning, forsendelse eller genudførsel.

Reglerne om midlertidig opbevaring findes i artikel 50-55 i EF-toldkodeks TK og artikel 185-187a i gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeks GB, i §§ 2, 13, 52 og 81 i TDL og § 9-31 i toldbehandlingsbekendtgørelsen TBEK.

Hvad er standardproceduren?

Standardproceduren består af to trin:

  • Angivelse til midlertidig opbevaring:
  • Angivelse til en toldprocedure.

Generelt om midlertidig opbevaring

Hvad er midlertidig opbevaring?

Midlertidig opbevaring er en status, som frembudte varer har, mens varerne venter på at blive angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, fx fortoldning, forsendelse eller genudførsel, jf. artikel 50 TK.

Hvor kan varer være under midlertidig opbevaring?

Varer under midlertidig opbevaring må kun opbevares på steder, der er godkendt af SKAT, jf. TK artikel 51 og GB artikel 185.

I Danmark er der to muligheder, det kan være:

  • På grænsen (MIG)
  • På midlertidigt oplag (MIO).

Midlertidig opbevaring på grænsen (MIG)

På grænsen (også kaldet MIG); dvs. et område i en toldgodkendt havn eller lufthavn, som SKAT har godkendt til midlertidig opbevaring i forbindelse med losning og lastning, jf. §§ 9-16 TBEK.

Varer der er omfattet af en MIG kan fortoldes, ved at der afgives enten en standardfortoldning eller en ekspresfortoldning inden for opbevaringsfristen.

Tilladelse til (MIG)

For at kunne opbevare under midlertidig opbevaring på et område, skal området være godkendt til det, og den ansvarlige for opbevaringen skal have tilladelse til at opbevare varer på disse områder. Området godkendes af SKAT i forbindelse med SKATs toldgodkendelse af havne og lufthavne.

Midlertidigt oplag (MIO)

På et midlertidigt oplag (også kaldet MIO); dvs. en fysisk lokalitet, fx hos en speditør eller importør, som SKAT har godkendt til fast at opbevare varer anbragt under midlertidig opbevaring, jf. TBEK §§ 17-27.

Varer, der er omfattet af en MIO, kan fortoldes, ved at der afgives en standardfortoldning inden for opbevaringsfristen.

Tilladelse til (MIO)

For at kunne opbevare på midlertidigt oplag skal både indehaveren af det midlertidige oplag og brugeren af oplaget (varemodtageren) have en tilladelse, som gives af SKAT.

Fælles for (MIG) og (MIO)

Ibrugtagning, besigtigelse og undtagelse af prøver

Så længe varer er under midlertidig opbevaring på grænsen eller et oplag, må varerne ikke pakkes ud eller tages i brug på nogen måde. Varerne må kun behandles på en måde, der tjener til deres bevarelse i uændret stand, jf. artikel 52 TDL og TBEK §§ 12, stk. 2 og 19, stk. 2. 

Hvordan afgives fortoldning til (MIG) og (MIO)

En fortoldning kan afgives enten elektronisk eller på EF's enhedsdokument (SAD).

Fortoldningen indeholder blandt andet oplysninger om varekode, beregningsoplysninger og statistikoplysninger. Flere angivelser til midlertidig opbevaring kan på visse betingelser samles til en fortoldning.

Referencenummer

Standardfortoldning beholder det referencenummer, som er tildelt angivelse, der er afgivet i forbindelse med angivelse til midlertidig opbevaring, som den afslutter.

Hvis flere referencenumre til midlertidig opbevaring samles på én angivelse, tildeles angivelsen et nyt referencenummer. Det er muligt ud fra det nye referencenummer på de angivelser til midlertidig opbevaring, der er slået sammen. De oprindelige referencenumre afsluttes automatisk.