Dato for udgivelse
10 Aug 2016 11:07
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-016269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold , der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 og ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af lidt ændrede håndbetjente palletrucks med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1346 offentliggjort i EU-tidende L 214 af 9. august 2016 udvidet den endelige antidumpingtold , der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 og ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. 8427 90 00 11, 8427 90 00 19, 8431 20 00 11 og 8431 20 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til at omfatte importen af lidt ændrede håndbetjente palletrucks (toldtariffens pos. 8427 90 00 30 og 8431 20 00 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i forordning (EU) 2015/2346).

For så vidt angår udvidelsen henvises til teksten i (EU) 2016/1346.

Forordningen træder i kraft den 10. august 2016.