Dato for udgivelse
12 Aug 2016 14:14
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med told
Sagsnummer
16-1076942
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Cameroun har den 3. august 2016 offentliggjort en protokol om oprindelsesregler og administrativt samarbejde med hensyn til den økonomiske partnerskabsaftale (EPA) mellem EU og Centralafrika


Kommissionen har netop givet meddelelse om, at Cameroun den 3. august 2016 har offentliggjort en protokol om oprindelsesregler og administrativt samarbejde med hensyn til den økonomiske partnerskabsaftale (EPA) mellem EU og Centralafrika og som gælder for EU-eksporten til Cameroun. Som en konsekvens heraf, begyndte Cameroun den 4. august 2016 midlertidigt at anvende den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Centralafrika.

Du kan se de fremsendte dokumenter fra Kommissionen her: teksten til aftalen og oprindelsesreglerne samt liste over produkter.