Dato for udgivelse
18 Aug 2016 11:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for fem eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med anditumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1382 meddelt tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for fem eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med anditumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger.

For så vidt tilbagetrækningen af tilsagnet henvises til teksten i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1382.

Forordningen træder i kraft 18. august 2016.