Dato for udgivelse
22 Aug 2016 12:34
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl.
Sagsnummer
16-1170708
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Leasing-branchen inviteres til informations-møde i henholdsvis Øst og Vest-Danmark om overgangen fra den hidtidige storkundeordning til den nye selvangiverordning.


Som følge af nylig lovændring (lov nr. 650 af 8. juni 2016) skal der på leasingområdet ske overgang fra den hidtidige storkundeordning til den nye selvangiver-ordning efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 11.

Informations-møder
I den anledning inviterer SKAT Motor leasing-branchen til informations-møde i henholdsvis Øst- og Vest-Danmark om overgangen til selvangiver-ordningen.

Møderne afholdes således:

VEST: 8. september 2016 kl. 10 - 12.30 i Amtsrådssalen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- af praktiske årsager med tilmelding til j.christensen@skat.dk
ØST: 15. september 2016 kl. 14 - 16.30 hos Nordania, Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød 
- af praktiske årsager med tilmelding til chb@finansogleasing.dk

Mødernes indhold er om det nye regelgrundlag generelt, herunder de nye ændringsmuligheder og procedurerne forbundet med overgangen til selvangiver-ordningen.

Tilmelding til Nyhedsbreve på skat.dk
Leasinggiver-virksomheder opfordres til at tilmelde sig SKATs nyhedsbreve via skat.dk med henblik på at modtage nyhedsbreve om leasingområdet. Generelle orienteringer fra SKAT Motor udsendes fremadrettet via denne kanal.