Dato for udgivelse
25 Aug 2016 10:22
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1196770
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye tariferingsforordninger for position 8443, 9403 og 9503


Kommissionen har den 20. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1211 om tarifering af en hængekøje med stativ under KN-kode 9403 60 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L199 af 26. juli 2016 og træder i kraft den 15. august 2016.

Kommissionen har den 26. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1320 om tarifering af måtte og speciel pen i sæt til detailsalg under KN-kode 9503 00 70.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L209 af 3. august 2016 og træder i kraft den 23. august 2016.

Kommissionen har den 26. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1321 om tarifering af hængekøje med ramme under KN-kode 9403 20 80.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L209 af 3. august 2016 og træder i kraft den 23. august 2016.

Kommissionen har den 5. august 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1354 om tarifering af en tonerkassette under KN-kode 8443 99 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L215 af 10. august 2016 og træder i kraft den 25. august 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret