Dato for udgivelse
01 Nov 2016 15:57
Til
Indberetningspligtige til eKapital
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.


Hvad kan jeg teste?

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Hvornår kan jeg teste?

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.

Testplan

Testdata kan enten indsendes via FTPS gateway eller på fysiske medier (CD´ere, DVD´er, USB-nøgle og kassetter).

Testdata som indsendes via gatewayen testes mandag, onsdag og fredag (i uge 50 dog kun mandag og onsdag). Al data som indsendes via denne kanal i de nævnte uger, vil blive betragtet som testmateriale. Data skal være modtaget inden kl. 08.00 for at indgå i testen samme dag. Testresultatet vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag (i uge 50 dog kun tirsdag og torsdag).

Der åbnes for indsendelse af testmateriale via FTPS gateway fredag den 18. november 2016, kl. 00.00, og der lukkes igen onsdag den 14. december 2016, kl. 00.00.

Testdata som indsendes på fysiske medier testes mandag, onsdag og fredag (i uge 50 dog kun mandag og onsdag). Vær opmærksom på, at de fysiske medier skal være tydeligt mærket med "TEST", så de ikke bliver behandlet som produktionsdata.

Hvis der indsendes indberetninger på fysiske medier, og disse ønskes retur, skal der vedlægges en frankeret svarkuvert.

Årets sidste produktionskørsel

Sidste produktionskørsel (indkomstår 2015 struktur) inden brugerbåndstesten, er tirsdag den 15. november 2016, kl. 08.00 (uge 46). Data til sidste produktionskørsel skal derfor være modtaget senest mandag den 14. november 2016, kl. 23.59.

Første produktionskørsel (indkomstår 2016 struktur) efter brugerbåndstesten, er tirsdag den 20. december 2016. Der åbnes for indsendelse af materiale i "2016 format", mandag den 19. december 2016, kl. 00.00. Data til første produktionskørsel skal være modtaget senest tirsdag den 20. december 2016, kl. 08.00 på FTPS Gateway, og for andre medier mandag den 19. december 2016.

Indberetninger til indkomståret 2014 lukkes onsdag den 16. november 2016. For CPS er det dog indkomståret 2012 der lukkes.