Dato for udgivelse
12 Sep 2016 13:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2016 14:12
SKM-nummer
SKM2016.389.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-1600-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ølafgift, vinafgift, spiritusafgift, tobaksafgift, chokoladeafgift, mineralolieafgift, emballageafgift, tillægsbødeberegning
Resumé

T var i forening med en anden tiltalt for afgiftssvig for perioden 1. december 2011 til 3. april 2013 m.h.t. øl, vin, mineralvand, spiritus, tobak, chokolade, cigaretpapir, mineralolie m.m.; momssvig for samme periode samt ulovlig opbevaring af 437 stk. kanonslag. Virksomheden var uregistreret. SKAT havde ved et kontrolbesøg den 2. december 2012 beslaglagt et varelager med et omfang af 109 paller der blev transporteret bort med 4 lastbiler. Efter kontrolbesøget fortsatte T og medejeren den ulovlige virksomhed og ved SKATs kontrolbesøg den 3. april 2013 fandt man et lokale under en rampe, som man ikke havde kendt til ved det første besøg, med et lager af tilsvarende varer. Ved kontrolbesøgene blev der fundet kalendere med prislister, bestillinger m.m. T havde indgået 3 lejeaftaler på lokaler på samlet over 600 m2. T stod som sælger af dieselprodukterne i annoncer i avis. De havde i fællesskab unddraget for 6.483.598 kr. i moms- og afgifter.

T nægtede sig skyldig. Hun forklarede, at hun ikke kendte noget til kalenderen, og at notaterne heri ikke er med hendes håndskrift.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T var medindehaver af den uregistrerede virksomhed med indførsel og salg af ikke-afgiftsberigtigede varer. T idømtes 1½ års ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 2.800.000 kr. Retten lagde vægt på, at T over en længere periode systematisk og organiseret har indført og solgt afgiftspligtige varer gennem uregistreret virksomhed og derved unddraget i alt for ca. 4,3 mio. kr. samt at hun fortsatte med den ulovlige virksomhed efter SKATs første kontrolbesøg.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde frihedsstraffen betinget af samfundstjeneste under henvisning til lovændring ved lov nr. 152 af 18. februar 2015. Tillægsbøden blev nedsat til 2.755.000 kr. i overensstemmelse med anklagemyndighedens ændrede påstand. Landsretten lagde tillige vægt på, at T ikke har givet en troværdig forklaring på, hvad der var hensigten med at indgå lejeaftalerne på lokaler på samlet over 600 m2.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Øl- og vinafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr.5, jf. § 14, stk. 1-7
Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 1 og 5
Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, nr. 6
Tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. § 10, stk. 1, 2. pkt., nr. 4, jf. § 18, stk. 6 og 7.
Chokoladeafgiftsloven § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 6, jf. § 10a, stk. 5, § 13, stk. 2
Forbrugsafgiftsloven § 22, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. § 16a, stk. 3, 2. pkt.
Mineralolieafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1, 2. pkt., nr. 4.
Kuldioxidafgiftsloven § 15, stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, jf. mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 6, jf. § 7a, stk. 5, jf. § 9, stk. 5 og stk. 6.
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1.
Fyrværkeriloven § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 75, stk. 1, nr. 3, jf. § 13, stk. 1.

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 8. februar 2016,20. afdeling, nr. S-1600-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

 T

(Advokat Gert Nørrevang, besk.)

Afsagt af landsdommerne

B. Tegldal, Taber Rasmussen og Julie Arnth Jørgensen (kst.) med domsmænd).

                                            ...........................................

Byrettens dom af 3. juni 2015, nr. 15-13306/2014

Anklagemyndigheden

Mod

OT

(Adv. Ulrik Møller, besk.)

og

T

(Advokat Gert Nørrevang, besk.)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. december 2014.

OT og T er tiltalt for i forening som indehavere af en uregistreret virksomhed med salg af ikke-afgiftsberigtigede varer drevet fra adressen Y1, i fællesskab i perioden december 2011 til 3.april 2013 at have overtrådt:

1.

straffelovens § 289, jf. Øl og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet øl og vin uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 1.713.649 kr. i øl og vinafgift.

2.

Straffelovens § 289, jf. Øl og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Øl og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 5.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

3.

straffelovens § 289, jf. Øl og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, µr. 2, jf. § 14, stk. 1-7

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab som kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

4.

straffelovens § 289, jf. Mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet mineralvand uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 412.984 kr. i mineralvandsafgift.

5.

straffelovens § 289, jf. Mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 1 og 5

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 7

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

6.

straffelovens § 289, jf. Mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 12, stk. 1-5

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab som kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

7.

straffelovens § 289, jf. Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet spiritus uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 727.497 kr. spiritusafgift.

8.

straffelovens § 289, jf. Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 7, stk. 4, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:.

Straffelovens § 289, jf. Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

9.

straffelovens § 289, jf. Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 20 stk., 7 og 8

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab som kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

10.

straffelovens § 289, jf. Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. l

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet tobaksvarer uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 549.798 i tobaksafgift.

11.

straffelovens § 289, jf. Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 10, stk. 1, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

12.

straffelovens § 289, jf. Tobaksafgiftslovens 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 jf. § 18, stk. 6 og 7

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab om kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

13.

straffelovens § 289, jf. Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet chokolade og nøddevarer uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 565.204 kr. i chokoladeafgift og 21.321 kr. i råstofafgift, i alt 586.525 kr.

14.

straffelovens § 289, jf. Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 5

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

15.

straffelovens § 289, jf. Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 12, stk. 5, og § 13 stk. 2,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab som kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

16.

straffelovens § 289, jf. Forbrugsafgiftslovens § 22, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for cifgiftskontrollen ved at have erhvervet cigaretpapir uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 56.500 kr. i forbrugsafgift.

17.

straffelovens § 289, jf. Forbrugsafgiftslovens § 22, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 16 a, stk. 3;2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at anmelde virksomheden hos told- og skatteforvaltningen.

18.

straffelovens § 289, jf. Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet mineralolie uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 66.713 kr. i mineralolieafgift.

19.

straffelovens § 289, jf. Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 4.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

20.

straffelovens § 289, jf. Kuldioxidafgiftslove § 15, stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet mineralolie uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 13.394 kr. i kuldioxidafgift.

21.

straffelovens § 289, jf. Kuldioxidafgiftslovens § 15, stk. 4, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 3, st. 1, nr. 1, jf. mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Kuldioxidafgiftslovens § 15, stk. 4, jf. stk. 2, jf. mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1nr. 4

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

22.

straffelovens § 289, jf. Emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved at have erhvervet afgiftspligtig emballage uden at oplyse størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget 254.300 kr. i emballageafgift.

23.

straffelovens § 289, jf. Emballageafgiftslovens § 18 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 7a, stk. 5

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have importeret afgiftspligtige varer til videresalg/overdragelse uden på forhånd at have ladet sig registrere som midlertidig registreret varemodtager, uden at have anmeldt varetransporten og uden at have indbetalt afgiften.

Subsidiært:

straffelovens § 289, jf. Emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overdraget, erhvervet eller tilegnet sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt.

24.

straffelovens § 289, jf. Emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. § 9, stk. 5 og stk. 6,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer og fakturakopier på forretningsstedet, hvorfra salget af de varer, som bilagene vedrører, finder sted, samt undladt at føre regnskab søm kan danne grundlag for opgørelse af, om der er betalt afgift af varerne og hvorfra varerne er leveret.

25.

straffelovens § 289, jf. Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen ved ikke at have oplyst størrelsen af afgiftstilsvaret til SKAT, hvorved der er unddraget statskassen 2.102.238 kr. i moms.

26.

straffelovens § 289, jf. Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at anmelde deres momspligtige virksomhed hos told og skatteforvaltningen.

Statskassen er ved ovenstående overtrædelser i alt unddraget 6.483.598 kr.

27.

fyrværkerilovens § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring mv. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 75, stk. 1, nr. 3, jf. § 13, stk. 1,

ved den 2. december 2012 ca. kl. 14 i Y1, uden kommunalbestyrelsens tilladelse at hav opbevaret 437 stk. kanonslag med en vægt på i alt 10,925 kg.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og om en tillægsbøde på 4.275.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af 437 stk. kanon­slag, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte OT har efter sin endelige stilling til tiltalen erkendt sig delvis skyldig i forhold 1-17 og 22-26. Han har nægtet sig skyldig i forhold 18-21. Han har erkendt sig skyldig i forhold 27 og har ikke haft bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Tiltalte T har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte OT og T og vidneforklaring af TA fra SKAT.

Forklaringerne er gengivet i retsbog af 28. maj 2015. OTs supplerende forklaring er gengivet i retsbog af 3. juni 2015.

Der er blandt andet forevist fotomapper vedrørende SKATs kontrolbesøg på adressen den 2. december 2012 og den 3. april 2013, herunder af en større mængde varer af den i anklageskriftet anførte art.

OT er i 2012 straffet 2 gange med bøder for overtrædelse af færdselsloven.

Kriminalforsorgen har udfærdiget en 808-undersøgelse af 4. december 2014 og vurderet, at OT er egnet til hel eller delvis betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen har udfærdiget en 808-undersøgelse af 10. september 2014 og vurderet, at T er egnet til hel eller delvis betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse

1. Faktiske oplysninger, som retten lægger til grund

SKAT foretog på grundlag af flere anmeldelser om, at der fra adressen Y1 foregik salg af ulovligt importerede varer i form af øl, vand, yin, spiritus, mv., et kontrolbesøg den 2. december 2012. SKAT foretog et nyt kontrolbesøg den 3. april 2013 efter anmeldelser om, at aktiviteterne fortsatte, og at man ikke havde været i alle lokaler ved det første besøg.

Ved det første kontrolbesøg fandt man et stort lagerrum i kælderen, der var fyldt med varer af den i anklageskriftet nævnte art. I et tilstødende kælderrum fandt man yderligere varer i et rum, der var indrettet som salgslokale. Varerne blev beslaglagt til sikkerhed for afgiftskrav, da der ikke var svaret punktafgifter eller moms af dem. Det kan efter oplysningerne i sagen lægges til grund, at varerne var indført fra udlandet. Øl, vand og mineralvand var uden pantmærkning, vin og spiritus uden banderole og tobaksvarerne uden påsat stempelmærker. Beslaglæggelsen omfattede:

Cigaretter 12.600 stk.
Fintskåret tobak 27,71 kg.
Cigaretpapir 65.000 stk.
Nødder, mv. 46,5 kg.
Kaffe 13,2 kg.
Vin l.937,75 liter.
Vinbaseret alkoholsodavand 3.768 stk.
Spiritus 2.738 flasker.
Chokoladevarer mv. 1.397 kg.
Minerealvand 59.868 dåser.
Øl 63.840 dåser.
Dieselolie 1.800 liter.

Begge de tiltalte var på stedet den 2. december 2012, men havde forladt det, før SKATs kontrol blev gennemført.

Ved det andet kontrol besøg den 3. april 2013 fandt man et lokale under en rampe, som man ikke havde kendt til ved det første besøg. Heri var der et lager af tilsvarende varer som første gang. Varerne blev beslaglagt og omfattede:

Fintskåret tobak 3.kg.
Cigaretpapir 25.000 stk.
Nødder mv. 3 kg.
Vin 1.560 flasker.
Spiritus 53 flasker.
Chokoladevarer, mv. 10,6 kg.
Mineralvand 32.757 dåser.
Cider 2.208 dåser.
Øl 34.488 dåser.
Dieselolie 700 liter.

Der er fremlagt prislister, der omhandler de beslaglagte typer af varer. Her­under er der prisliste opdateret 25. juni 2012, prisliste opdateret 1. august 2012 og prisliste opdateret 9. januar 2012. Prislisten af 25. juni 2012 var vedlagt en af anmeldelserne til SKAT. Med håndskrift er anført "OT", et telefonnummer, som OT har vedgået er hans og adressen Y1. De øvrige prislister er fundet i forbindelse med de to kontrol besøg. Ved det sidste kontrol besøg blev fundet en prisliste uden dato, hvoraf det fremgår, at varer, der ikke stod på prislisten kunne bestilles. Nederst på prislisten stod som ny tekst:

"...

AFHENTNING & LEVERING I FØLGE AFTALE TELEFONNUMMER MÅ IKKE UDLEVERES TIL ANDRE UDEN AT DET ER AFTALT

..."

T har lejet lokalerne på adressen Y1 på flere forskellige kontrakter. Pr. 1. december 2011 lejede hun et 251 kvm stort lokale beliggende Y1-A. Pr. 1. juli 2012 lejede hun et 231 kvm stort lokale beliggende Y1-B, og pr. l. november 2012 lejede hun et 150 kvm stort lokale beliggende Y1-C.

Der er ingen kontrakt på lagerlokalet under rampen. I en mail af 30. oktober 2012 til udlejers administrator omtalte hun rummet, der på stedet blev kaldt for "svømmehallen", fordi det blev oversvømmet hver gang det regnede.

Hun anmodede om, at hun og kæreste måtte låne rummet, der stod tomt, eller leje det mod en beskeden leje. I mailen redegjorde hun endvidere for, hvordan de havde tømt rummet for affald og gammelt skrammel, og hvordan de var i gang med at udtørre rummet med affugtere. Endvidere anførte hun, hvor meget tid, de brugte på stedet, og at de havde opsat videoovervågning.

Udlejer har oplyst, at T, der har virksomheden G2, tillige brugte en andel af lejemålet Y1-B, der i følge kontrakten var udlejet til G4, og hele lejemålet Y1-C, der i følge kontrakten var udlejet til NJ. T skulle i følge udlejer være flyttet ind i lejemålet Y1-A. den 16. september 2011.

Mens kontrolbesøget den 3. april 2013 var i gang, ankom tiltalte OT til stedet i en Ford F250, der var registreret til T. På sig havde OT et bundt nøgler, der passede til de forskellige lokaler, herunder til rummet under rampen. Det er fremgået af TAs forklaring og er ikke bestridt af OT. T var på stedet, da SKAT og politi kom. Hun befandt sig i de lejede lokaler på 2. sal.

I Ford'en fandt man et hæfte med blomstret omslag og en sort spiralkalender, der lå mellem sæderne. I bilen blev der bag sæderne fundet to kuverter, en kuvert med navnet "OT" med håndskrift, og en anden med påskriften "9615)'. I kalenderen lå prislisten om afhentning og levering efter aftale. Endvidere var der på forskellige dage indsat lyserøde og grønne post-it, der fremtræder som bestilling af varer med angivelse af adresse og et tidsrum, formentlig for leveringen. Siderne indeholdt endvidere mange notater om varebestillinger, o. lign. T har forklaret, at hun ikke kender noget til kalenderen, og at notaterne i kalenderen ikke er med hendes håndskrift. OT har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt kalenderen er hans eller om de forskellige notater i kalenderen.

Om handel med dieselprodukter er der fremlagt mailkorrespondance om salg af produkterne gennem Den Blå Avis. En "T" er angivet som sælger, og der er anført det telefonnumre, der er registreret til OT.

SKAT har sendt forslag til afgørelse og afgørelse om afkrævning af afgift til begge de tiltalte. OT har ikke reageret på SKATs henvendelser, mens T har påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteretten, der har sat sagen i bero på afgørelsen i straffesagen.

Det er ubestridt, at hverken OT eller T er registreret med virksomhed med salg af de i anklageskriftet angivne typer af varer.

2. Har de tiltalte i forening drevet den uregistrerede virksomhed

OT har under hovedforhandlingens anden dag erkendt, at de varer, der blev fundet og beslaglagt den 2. december 2012 og den 3. april 2013, var hans. Han var alene om det. T havde ikke noget med det at gøre. Han lejede lokalerne af T. Han har ikke villet oplyse, hvor han fik varerne fra, men det var ikke ham, der hentede dem i udlandet. Han har ikke udfærdiget prislisterne, bortset fra den sidste, der blev fundet den 3. april 2013 og som han havde nedkopieret fra en anden, der var i omløb. Han har skønnet, at han har solgt varerne i perioden fra omkring 1. august 2012 til 3. april 2013. Han mener, at omsætningen ikke har været nær så stor, som skønnet af SKAT, idet han kun havde åben I time om fredagen og 4 timer om søndagen. Herudover kunne folk bestille varer, som de enten kunne afhente på hverdage eller få leveret.

Retten finder det efter bevisførelsen ubetænkeligt at lægge til grund, at T har været medindehaver af og været med til at drive den uregistrerede virksomhed med indførsel og salg af ikke-afgiftsberigtigede varer. Retten har herved lagt vægt på følgende:

Alle lejekontrakterne er indgået af T i hendes firmanavn G2. Hun har haft kontakten med udlejer. I mailen af 30. oktober 2012 til udlejers administrator redegjorde hun for, hvor meget hun og kæresten var på stedet, hvad de havde gjort for at forbedre rummet under rampen, som de gerne ville have lov til at benytte og som blev benyttet som et yderligere lagerlokale, og hun oplyste om den på stedet opsatte videoovervågning. Ved kontrolbesøget den 2. december 2012 konstaterede SKAT, at der var opsat videokameraer uden for bygningen og flere steder indenfor, hvor man kunne følge kameraerne på en monitorskærm.

T var til stede på adressen ved begge kontrolbesøg. Der er ikke ved nogen af besøgene fundet varer, der kunne indikere, at hun selv drev anden form for virksomhed fra de lejede lokaler. Hun havde i følge sin egen forklaring kontor i det rum, hvor SKAT den 2. december 2012 fandt det store lager af varer.

OT benyttede en Ford varevogn, der var indregistreret til T, og han kom kørende til stedet i varevognen den 3. april 2013, mens det andet kontrolbesøg var i gang. I bilen er der fundet flere papirer, herunder en sort spiralkalender og en notesbog med blomstret omslag.

Salget af olieprodukter er blandt andet foregået gennem Den Blå Avis og T er angivet som sælger og OTs telefonnummer er anført som kontaktnummer.

Notaterne i den sorte spiralkalender fremtræder som værende skrevet af to forskellige personer. Der er notater, der omhandler Ts læge og hospitalsbesøg, blandt andet et notat den 13. februar 2013 fra 8-14 "T på hospital. (Du behøver ikke med denne dag, først i morgen)" og den 14. februar 2013 kl. 6.30 "køre T på hospital og blive der et par timer", der begge fremtræder som beskeder til OT i en kalender, der i øvrigt rummer mange notater om bestillinger af varer.

Retten finder det herefter bevist, at de tiltalte har haft og drevet den uregistrerede virksomhed i forening.

3. I hvilken periode har virksomheden været drevet.

Den første af de fundne prislister er dateret den 9. januar 2012. T overtog den første del af lejemålene den 16. september 2011. Der er notater i den notesbogen med blomstret omslag, der blev fundet i Ford varevognen den 3. april 2013, der viser aktiviteter fra efteråret 2011.

På den baggrund kan det lægges til grund, at aktiviteten har stået på i en periode på 16 måneder fra 1. december 2011 til den 3. april 2013, som anført i anklageskriftet.

Det bemærkes, at retten som sagen er oplyst ikke finder at kunne afvise OTs forklaring om, at hans handel med olieprodukter, er foregået med olie, der allerede var afgiftsberigtiget, idet han overtog restlagre af olie fra fx. villaejere, der var overgået fra oliefyr til gasfyr.

Af den grund frifindes de tiltalte i forhold 18-21.

4. Fastsættelsen af den afgiftspligtige mængde og omsætning og denne størrelsen af det unddragne beløb i de øvrige forhold

Der har ikke foreligget nogen form for regnskabsmateriale eller bilag fra de tiltaltes side. SKATs opgørelse er derfor foretaget skønsmæssigt og med udgangspunkt i de varer, der blev beslaglagt den 2. december 2012 og den 3. april 2013. Varerne, der blev beslaglagt den 2. december 2012 havde en kostpris 505.150 kr., og varer, der blev beslaglagt den 3. april 2013 havde en kostpris på 189.376 kr. Der er ved beregningen af moms anvendt en bruttoavance på 30 %, mod en sædvanlig avance på 40 %, og de tiltalte er yderligere tilgodeset ved, at der beregnet 100.000 kr. pr. måned til transportudgifter. Der er endvidere taget udgangspunkt i en lagerhastighed på 30 dage.

Sagens oplysninger indikerer, at der har været et systematisk og velorganise­ret salg af varer. Det støttes på de forskellige prislister, størrelsen af lageret den 2. december 2012 og igen den 3. april 2013, indretningen af lokalerne med et salgslokale, hvor fx. slik var pænt sat op på hylder med prisskilte, den aktivitet på stedet, som SKAT konstaterede ved kontrolbesøget den 2. december 2012, og de mange bestillinger, der fremgår af kalendernotaterne. Det underbygges endvidere af indholdet af de anmeldelser, der er indgået til SKAT.

Retten lægger til grund, at de tiltalte har indført varerne fra udlandet.

I perioden mellem de to kontrol besøg ophørte salget til kunder fra lokalerne, men salget fortsatte gennem bestillinger, der i vidt omfang blev leveret ude på kundernes adresser, og i mindre omfang blev afhentet af kunderne på adressen Y1.

Retten finder ikke at kunne se bort fra, at lageret den 2. december 2012 var særlig stort, fordi det var indkøbt med henblik på julesalget. Retten finder heller ikke at kunne se bort fra, at lagerhastigheden en del af perioden kan have været mere end 30 dage.

Ved fastsættelsen af omsætningens størrelse og af det unddragne beløb i moms og afgifter tager retten derfor udgangspunkt i SKATs beregning med en lagerhastighed på 1½ måned. Retten finder ikke grundlag for at sætte bruttoavancen laver end de 30 %, der er udgangspunktet i SKATs beregning.

Den unddragne moms udgør efter denne ændrede beregning 1.331.523 kr. (forhold 25), mineralvandsafgiften 287.728 kr. (forhold 4), øl og vinafgiften 1.191.807 kr. (forhold 1), spiritusafgiften 499.217 kr. (forhold 7), emballageafgiften 176.771 kr. (forhold 22), chokoladeafgiften 388.017 kr. (forhold 13), råstofafgiften 14.726 kr. (forhold 13), tobaksafgiften 378.766 kr. (forhold 10), og forskellige forbrugsafgifter 39.145 kr. (forhold 16).

Det samlede unddragne beløb udgør herefter 4.307.700 kr., hvoraf punktafgifterne udgør 2.976.177 kr.·

De tiltalte OT og T findes i det anførte omfang skyldige i forholdene 1-17 og 22 -26.

Forhold 27

De er fremlagt en erklæring om kanonslagenes beskaffenhed og farlighed.

OT har efter sin forklaring erkendt sig skyldig i dette forhold. Efter det der er anført ovenfor om Ts rolle i den fælles virksomhed findes hun ligeledes skyldig i forholdet.

Straffastsættelsen

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder til hver af de tiltalte, jf. straffelovens § 289, jf. øl og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 6, stk. 1 , 2. pkt. og § 14, stk. 1  7, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. l , nr. 1 og nr. 2, jf. § 10 a, stk. 1 og 5 og § 12, stk. 1 - 5, spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1 , nr. l og nr. 2, jf. § 7, stk. 4, 2. pkt. og § 20, stk. 7 og 8, tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 10, stk. 1, 2. pkt. og § 18, stk. 6 og 7, chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 10 a, stk. 5 og § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, forbrugsafgiftslovens § 22, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 16 a, stk. 3, 2. pkt., emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 7 a, stk. 5, og § 9, stk. 5 og 6, og jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 1 , samt fyrværkerilovens § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1,jf. bekendtgørelse om indførsel, fremstilling og opbevaring, mv. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 75, stk. 1 , nr. 3, jf. § 13, stk. 1 , for så vidt angår OT, alt jf. til dels straffelovens § 89.

De tiltalte skal hver betale en tillægsbøde på 2.800.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på, at de tiltalte over en længere periode systematisk og organiseret har indført og solgt afgiftspligtige varer gennem uregistreret virksomhed og derved unddraget det offentlige moms og punktafgifter med i alt ca. 4,3 mill. kr. Retten har videre tilagt det vægt, at de tiltalte fortsatte med den ulovlige virksomhed efter SKATs første kontrolbesøg den 2. december 2012. Af denne grund og efter størrelsen af det unddragne beløb har retten ikke fundet, at straffen undtagelsesvist kan gøres helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte OT skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.800.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.800.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Der konfiskeres 437 styk kanonslag.

De til talte skal betale sagens omkostninger og hver især salæret til deres beskikkede forsvarer.

                                            ...........................................

Østre Landsrets dom af 8. februar 2016,20. afdeling, nr. S-1600-15

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Sagens oplysninger

Byrettens dom af den 3. juni 2015 (15-13306/2014) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse navnlig således, at dommen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse dog således, at bøden nedsættes til 2.755.000 kr.

Supplerende oplysninger

Det varelager, der blev beslaglagt ved kontrolbesøget den 2. december 2012, havde et omfang af 109 paller og blev transporteret bort med 4 lastbiler.

I tilknytning til den sorte spiralkalender, der den 3. april 2013 blev fundet i tiltaltes Ford, og hvori der under den 29. marts 2013 er anført "JE fødselsdag", ligesom en menu er beskrevet, er det oplyst, at tiltalte har en søn ved navn JE, der har fødselsdag den 29. marts.

Anklagemyndigheden har som følge af, at forhold 18-21 ikke er omfattet af ankesagen, fremlagt en opgørelse over, hvorledes dette reducerer det beregnede momsunddragelsesbeløb. Det fremgår af opgørelsen, at erhvervelsesmomsen på 173.631 kr. skal fratrækkes 4.375 kr. Endvidere skal momsbeløbet på 1.538.542 kr. fratrækkes 38.371 kr. Det samlede momsunddragelsesbeløb udgør herefter 1.288.777 kr. Anklagemyndigheden har på denne baggrund opgjort tillægsbøden for momsunddrageisen til 1.280.000 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af den i byretten medtiltalte OT samt af vidnet TA.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at det ikke er korrekt anført i byrettens retsbog, at hun skulle have forklaret, at hun ikke længere havde tilknytning til OT den 3. april 2013, hvor politi og SKAT kom på kontrolbesøg.

Det er heller ikke korrekt, når det i ransagningsrapporten fra 3. april 2013 står anført, at hun skulle have oplyst til politiet, at OT var hendes tidligere kæreste. På det tidspunkt, var hun endnu ikke blevet kæreste med OT. Det blev de først i maj/juni 2013, og de er fortsat kærester. Hun mødte politiet den 3. april 2013 i lejligheden på 2. sal, hvor hun var ved at rydde op i private ejendele.

Hun købte en Ford varevogn, fordi det var hendes hensigt at etablere en forretning med udbringning af hundefoder, men det gik i vasken. Hun havde svært ved at betale regningerne for bilen og aftalte med OT, at han kunne bruge den, køre hende til hospitalsbesøg mv. mod at dække hendes udgifter til bilen.

Hun kender ikke noget til notaterne i kalenderen vedrørende hendes hospitalsbesøg, men hun havde en aftale med OT om, at han altid kørte hende til og fra hospitalet. Når hun skulle på hospitalet, sendte hun ham en sms og gav besked om, hvornår han skulle køre eller hente hende. Hun ved ikke hvem, der har noteret i kalenderen om hendes hospitalsbesøg. JE er hendes søn. Han står omtalt i kalenderen den 29. marts, fordi OT og hans datter, OH, var med til JEs fødselsdag.

Hun ønskede i byretten ikke at udtale sig om sine helbredsmæssige forhold, fordi det er meget privat. Hun kan ikke huske, hvad hun blev spurgt om, som gjorde, at hun i byretten ikke ønskede at tale om sine familieforhold, men der var mange tilhørere. Hendes mor og søster, som er de eneste, hun har, ønsker hun ikke at forklare om, da det er meget privat for hende.

Hun har ikke været meget på adressen Y1, da hun havde fuldtidsarbejde i G1 i lufthavnen. Hun mødte tidligt på arbejde, og kørte efter arbejde derud for at være sammen med NB, når han var der for at ordne maskiner mv. Hun var der stort set aldrig om søndagen. Hun og NB ønskede at få viceværtjobbet, og derfor gav hun den lidt ekstra i mailen til administrator ved at skrive, at de var der ofte. For hende betyder "ofte" hver anden dag i 3-4 timer.

Hendes firmanavn, G2, står for ....

Med hensyn til annoncen i den Blå Avis er det ikke korrekt, som hun forklarede i byretten, at hun ikke havde noget med den at gøre. OT spurgte hende, om hun kunne lave en annonce til den Blå Avis for ham. Hun gik ud fra, at det var lovligt, og gik derfor med til det. Når hun forklarede noget andet for byretten, var det nok fordi, hun var bange, men hun ved det ikke. På det tidspunkt, hvor hun oprettede annoncen, havde NB introduceret hende for OT.

Oprindeligt havde hun lejet lokalerne med henblik på, at NB skulle bruge den ene halvdel, og hun skulle bruge den anden halvdel til forretningen med hundefoder. Hun havde også en masse møbler, der skulle opmagasineres, og NB havde brug for plads til sine maskiner. Da projektet med hundefoder ikke blev til noget, havde de brug for nogle indtægter, hvilket de fik de ved at leje lokalerne ud til OT. OT var en af NBs gode kammerater, og hun lærte ham at kende i den forbindelse. OT kom en del på besøg hjemme hos hende og NB. Da hun udlejede lokalerne til OT, fik hun at vide, at han rodede med biler, og da der var en port, man kunne køre biler igennem, var lokalerne perfekte til ham.

Det der i sagen betegnes "salgslokalet" var delt op i forskellige rum. Midt i lokalet var der en stor skillevæg, der var aflåst med et indvendigt beslag. Hun og NB rådede over den ene ende af lokalet, hvor G3 lå, og hendes kontor lå ved siden af. OT holdt til i den anden ende af "salgslokalet". Der var separate indgange. Fra hendes kontor kunne man ikke komme ind i resten af "salgslokalet", når der var låst.

OT kom en dag og sagde, at han havde brug for mere plads, og han vidste, at det, der i sagen betegnes som "lageret", var blevet ledigt. Han spurgte hende, om hun kunne leje det, så han kunne leje det af hende. OT skulle dog først bruge noget tid på at tømme det og gøre det i orden.

Hun kom ikke i lokalerne, efter at OT havde lejet dem af hende, og hun så derfor ikke, hvad OT havde derinde. Hun har aldrig set bildele hos OT. Hun hæftede sig heller ikke ved, hvad der foregik omkring lokalerne. Når hun var der efter arbejde, var hun ofte på 2. sal, og ellers var hun hos NB for at hjælpe ham med at rense maskiner. Der var også en gulvtæppemand, en hesteskomand og et rengøringsfirma på adressen, så der var generelt stor aktivitet, og mange der ankom til og forlod stedet.

Ca. 2-3 uger før SKAT kom på kontrolbesøg den 2. december 2012, spurgte hun OT, om hun kunne rykke sit kontor ind i "lageret", hvor der også var et lille kontor. NB skulle bruge hendes kontor, da en af NBs venner havde brug for opbevaring af nogle møbler. Da hun rykkede sine ting ind i kontoret på "lageret", opdagede hun tobak, slik og andre varer uden pantmærker mv. Hun spurgte OT om det, men han ville ikke svare. Hun syntes, der var helt vildt mange varer i betragtning af, at OT var på kontanthjælp. Hun havde slet ikke lagt mærke til leverancer eller til, at nogen kom og købte varer hos OT, og derfor blev hun chokeret. Hun bad OT om at tømme lokalerne senest den 1.januar 2013. Forevist fotomappe side 75, bekræftede hun, at det er hendes mobiltilbehør, der kan ses på stålreolerne på kontoret i "lageret".

Den 2. december 2012 skændtes hun med OT om det, han lavede, da SKAT kom på kontrolbesøg. Hun løb sin vej, fordi hun blev bange. Hun kontaktede advokat Gert Nørre­vang  mandagen efter kontrolbesøget. Hun blev rådet af Gert Nørrevang til ikke at udtale sig under afhøringen den 14.juli 2014.

Hun blev først bekendt med prislisterne i forbindelse med sagen, og hun ved ikke, om der har ligget en prisliste på hendes kontor. Hun har ikke bistået med at sælge og levere varer. Hun pressede OT til at holde op, hvilket han lovede. Hun fik aldrig en forklaring på, hvor alle varerne kom fra. De har været i Tyskland en enkelt gang i hendes Ford for at handle ind til jul i 2014. Bortset herfra har hun ikke været i Tyskland for at hente varer med bilen.

Hun ved ikke om OT havde en kæreste, dengang hun selv var kæreste med NB. OT har altid været glad for hende og været lidt påtrængende lige siden første gang, de mødtes.

Vidnet OT har forklaret blandt andet, at det er den forklaring, han afgav i byretten, der er den korrekte. Det blomstrede hæfte og kalenderen er hans. Det er både ham og andre, der har skrevet notater i kalenderen. Det er hans datter, OH, der har skrevet notaterne om Ts hospitalsbesøg, fordi han ikke kan læse, hvad han skriver, når han er stresset.

Han brugte Ts varevogn på betingelse af, at han kørte og hentede hende, når hun bad om det. Han betalte hende for at låne bilen, men kan ikke huske hvor meget. Han dækkede selv udgiften til benzin. T betalte forsikring og vægtafgift, men fik det dækket via betalingerne fra ham.

Han kan ikke huske, hvordan T opdagede det, han lavede. Hun gav ham en frist til at stoppe og komme væk, men han kunne ikke nå at sælge det hele inden for den frist, hun havde givet ham. Hans intention var at etablere et firma, men det blev ikke til noget, da han blev smidt ud af T.

I november 2012 var han ikke kæreste med T, men de var gode bekendte. Han vidste, at hun kom sammen med NB, som havde et ...firma. Han kendte ikke NB godt, men talte med ham, fordi han var kæreste med T, og fordi han gerne ville leje lokalerne af hende. Han blev først kæreste med T efter det andet kontrolbesøg i april 2013.

Foreholdt prisliste opdateret 1.august 2012 bekræftede vidnet, at de åbningstider, der fremgår af listen, er korrekte, og der var således kun åbent fredag og søndag. Uden for åbningstiderne kunne man ringe til ham, hvorefter han leverede varerne. Det svingede meget, hvor meget han solgte. Nogle uger var der ikke noget at lave, og andre uger kørte han fra tidlig morgen til sen aften. Han kan ikke huske, hvad han havde kalkuleret med at kunne sælge i julemåneden 2012, men han havde købt ekstra meget ind. Typisk fortalte kunderne ham, hvad de skulle bruge op til jul.

Det var kun ham, der var til stede; når der var åbent. Hans datter var der, da SKAT kom på kontrolbesøg den 2. december 2012. Hun kom og besøgte ham, når hun havde lyst.

Det ikke er ham, der har lavet den udaterede prisliste. Han har betalt 50-56 kr. for :24 stk. Tuborg Grøn, der på prislisten er anført med en salgspris på 80 kr.

Vidnet TA har forklaret blandt andet, at han arbejder i SKAT i afdelingen for punktafgifter. Han sidder i en gruppe, der arbejder med kontrol af registrerede og uregistrerede virksomheder i Storkøbenhavn og på Bornholm. Hån har arbejdet med dette område i 11 år.

I forbindelse med kontrolbesøget den 2. december 2012 blev der foretaget Danmarkshistoriens indtil da største beslaglæggelse af et lager af den type. De gik ind, og han begyndte at lede efter dokumenter. Først fandt de et lille kontor, hvor der lå en kasse med visitkort fra G3. Derfor besluttede de at gå ind ad den dør, hvor der stod G3. På den måde opdagede de "salgslokalet", hvor der udelukkende var varer i grossistemballage.

De talte med NB og hans forklaring fremkom meget langsomt. Han opfattede det sådan, at NB ikke havde noget at gøre med det, der foregik, men det var påfaldende, at NBs visitkort lå inde på det kontor, de fandt først. Måske var der flere gerningsmænd, men den mulighed så de bort fra i efterforskningen.

Vedrørende vidnets mail af 9. januar 2013 omhandlende en henvendelse om forretningen på Y1 husker han, at han spurgte anmelderen om hun helt sikkert havde været derude og handle i oktober 2011, hvilket blev bekræftet. Det var en ny oplysning i efterforskningen.

Han mødte tiltalte ved kontrol besøget den 3. april 2013 og forsøgte at tale med hende om G2, idet han ønskede at udrede, hvorvidt der var tale om en registreret eller ikke­ registreret virksomhed. Tiltalte var ikke snakkesalig men derimod meget tilknappet. Han bad hende sende regnskabsmateriale for G2. Under ransagningen af lejligheden på sal lå det klart, at den var fraflyttet, men der var fortsat nogle private effekter, såsom billeder og andre effekter, der viste, at der var tale om et erhvervslejemål, som havde været brugt som bolig. "Salgslokalet" var rodet, og der var nogle gamle møbler, som kunne stamme fra lejemålet på 2. sal. Da de var på kontrolbesøg den 2. december 2012, var der udelukkende punktafgiftspligtige varer i "salgslokalet" og ingen møbler.

Fyrværkeriet blev fundet i nogle kasser i et lille separat lokale midt i ejendommen.

Han har mødt OT tre gange efterfølgende. Første gang var den 10.januar 2014 på samme adresse, hvor han var ved at pakke noget ned i en bil med en stor trailer. De var der i 5 minutter, og da der ikke var noget af interesse for SKAT, trak de sig tilbage. OT var voldsomt vred og bad om legitimation og ville tage fotos af dem. I den anledning kunne han konstatere, at OT havde meget svært ved at skrive hans navn ned, og det gav ham det indtryk, at OT kun kan være en forretnings "arme og ben", der løfter og bærer. Efter hans opfattelse har OT brug for en person som tiltalte, som kan stå for administration mv. De to andre gange, han har mødt OT, har ikke haft noget med denne sag at gøre.

SKAT er altid interesseret i at få en afklaring af, hvad der er foregået. De forlænger gerne svarfrister og holder også gerne et møde med parten, hvis der er misforståelser eller andet, der skal rettes op. Tiltalte har i høringsfasen ikke bidraget med nogen oplysninger til SKAT.

Han har i mangel af andet foretaget beregningerne i sagen baseret på skønnet lagerhastig­ hed og skønnet bruttoavance. Hans skøn over lagerhastigheden har taget udgangspunkt i lagerets størrelse den 2. december 2012. Den dag kendte SKAT ikke til lageret i "svømmehallen" under rampen, og henset til forsigtighedsprincippet har han valgt ikke at medinddrage det i beregningen. Der lå egentlige beregninger bag den skønnede lagerhastighed på en måned, men de fremgår ikke af redegørelsen. Beregningerne er baseret på beslaglæggelsesværdien den 2. december 2012 på 505.000 kr. og på de oplysninger om salg, man fandt i den sorte spiralkalender den 3. april 2013. Heraf fremgik salg på en enkelt dag på 218 rammer øl og 99 rammer mineralvand. Kostprisen for disse varer beregnede han til 15.000 kr. Hvis der blev solgt det samme hver dag i 25 dage (dvs. 1 måned fratrukket helligdage), ville det føre til en omsætning på en måned på 375.000 kr. Da kostprisen på lageret den 2. december 2012 var opgjort til 505.000 kr., og da han mente at kunne forklarede de resterende 130.000 kr. med salg af andre varer som slik og tobak mv., anså han en lagerhastig­ hed på en måned for rimelig. I øvrigt var denne beregning forsigtig, idet omsætningen den 3. april 2013 måtte antages at have været lavere end tidligere, da omsætningen formentlig var faldende i perioden fra den 2. december 2012 til den 3. april 2013.

Det er også ud fra forsigtighedsprincippet, at SKAT ved afgørelsen har valgt perioden fra den 1. december 2011 til den 3. april 2013, altså 16 måned.er, selvom der egentlig var dokumentation for en gerningsperiode på 18 måneder.

Skønnet over bruttoavancen er baseret på oplysningerne i de fundne prislister sammenholdt med den forventede kostpris (grænsehandel), hvorefter der er taget et gennemsnit, og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet er SKAT gået ud fra en bruttoavance på 30 %.

I beregningen på grundlag af den nedsatte lagerhastighed til 1 ½måned har han ikke ændret på de øvrige dele af beregningerne, herunder transportudgifterne.

Personlige oplysninger

Tiltalte har oplyst, at hun fortsat har arbejde som logistikkonsulent i en ...virksomhed, hvor hun har arbejdet i 2 ½år. Hun har to gange fået tilbudt en lederstilling, som hun har afslået på grund af denne sag. Hendes arbejde består blandt andet i at føre virksomhedens ...regnskab. Hun skal opereres for ..., og hun har en ..., som skal fjernes. Hun har haft en mindre depression siden byretssagen, og hun har isoleret sig. OT er meget knyttet til hendes søn JE og har været som en far for ham. JE har boet hos hende hele sit liv, og han har aldrig haft kontakt til sin biologiske far.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som deri fastslået dog således, at det unddragne momsbeløb i overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand nedsættes til 1.288.777 kr., jf. nedenfor.

Landsretten har tillige lagt vægt på, at tiltalte ikke har givet en troværdig forklaring på, hvad der var hensigten med at indgå tre lejeaftaler på lokaler på samlet over 600 m2 •

Henset til størrelsen af det unddragne beløb og varigheden af den ulovligt udøvede aktivitet, herunder at aktiviteterne blev genoptaget efter SKATs første kontrolbesøg, finder landsretten, at der ikke er grundlag for at nedsætte straffen på fængsel i 1 år og 6 måneder.

Under hensyn til den udvidelse af anvendelsesområdet for samfundstjeneste, der blev tilsigtet ved lov nr. 152 af 18. februar 2015, gøres frihedsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som nærmere bestemt nedenfor.

Landsretten tiltræder det af byretten anførte, hvorefter det unddragne moms og afgiftsbeløb er beregnet på baggrund af en lagerhastighed på 1 ½måned og med en bruttoavance på 30 %. Herefter udgør det unddragne punktafgiftsbeløb i alt 2.976.177 kr. og det unddragne momsbeløb i alt 1.288.777 kr. Tillægsbøden fastsættes i overensstemmelse med den af anklagemyndigheden ændrede påstand til i alt 2.755.000 kr.

Bestemmelsen om konfiskation tiltrædes.

Landsretten stadfæster herefter dommen med de anførte ændringer vedrørende samfunds­tjeneste og bøde.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

T straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at tiltalte udfører 250 timers samfundstjeneste inden for en længstetid på 1 år og 6 måne­ der, og

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.755.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Byrettens bestemmelse om konfiskation stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.