Om ansattes befordringsfradrag og om indberetning af felterne 11 og 63

For 2020 og senere år vil der ikke længere blive fortrykt befordringsfradrag på lønmodtageres årsopgørelse. Årsagen er corona-situationen i 2020 og den generelle ændring af arbejdsmarkedet, hvor antallet af møde-dage ikke længere kan skønnes af Skattestyrelsen. Der er i den anledning den 24. oktober 2020 udsendt en ændring til skatteindberetningsbekendtgørelsen. Ændringen medfører, at felt 11 Nej, til automatisk beregning af befordringsfradrag nedlægges, og at brugen af felt 63 Frikort til offentlig befordring udvides.

Der er ikke herefter indberetningspligt for felt 11 for oktober 2020 og senere og samtidig udvides brugen af felt 63 til at være dette:

Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring, angives dette ved krydsmarkering. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter § 9, stk. 2, nr. 1. Beskatning af værdien af transport mellem hjem og arbejde sker indirekte ved, at den ansatte ikke samtidig må tage befordringsfradrag.  

Oplysningerne i felt 11 for 2020, vil generelt ikke blive anvendt, hvorfor det ikke tjener noget formål at indgive rettelser til feltet. Indberetning til feltet vil blive accepteret resten af 2020. Indberetninger med felt 11 til perioder i 2021 og senere vil blive afvist.

Nedenstående er tidligere offentliggjort

Om ansattes befordringsfradrag og varsel om indberetning af felterne 11 og 63

For 2020 og senere år vil der ikke længere blive fortrykt befordringsfradrag på lønmodtageres årsopgørelse. Årsagen er corona-situationen i 2020 og den generelle ændring af arbejdsmarkedet, hvor antallet af møde-dage ikke længere kan skønnes. Der er i den anledning den 7. september 2020 sendt en ændring til skatteindberetningsbekendtgørelsen i høring. Ændringen forventes at medføre, at felt 11 Nej, til automatisk beregning af befordringsfradrag nedlægges og at brugen felt 63 Frikort til offentlig befordring udvides.

Hvis ændringsbekendtgørelsen udsendes med den foreslåede ordlyd, vil der ikke være indberetningspligt for felt 11 for oktober 2020 og senere og samtidig udvides brugen af felt 63 til at være dette:

Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring, angives dette ved krydsmarkering. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter § 9, stk. 2, nr. 1.

Oplysningerne i felt 11 for 2020, vil generelt ikke blive anvendt, hvorfor det ikke tjener noget formål at indgive rettelser til feltet. Indberetning til feltet vil blive accepteret resten af 2020. Indberetninger med felt 11 til perioder i 2021 og senere vil blive afvist.

Når/hvis ændringsbekendtgørelsen udgives, vil der samtidig blive udgivet ny version af denne vejledning.

Om felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge
Felt 113 er allerede oprettet i testsystemet. For at feltet accepteres, skal indberetningen vedrøre august 2020 eller senere. De valideringer der vil høre til feltet, vil først blive implementeret i testsystemet den 4. august, på samme tid som feltet implementeres i produktionssystemet.
De valideringer der endnu ikke er implementeret vil fremadrettet give disse fejltekster:
Felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge må ikke indberettes som Forud-løn
Felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge må ikke indberettes med lønperiode startende før 1.9.2020

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag
For at hjælpe de virksomheder, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af Corona/Covid19, er regeringen kommet med flere hjælpepakker - det gælder blandt andet udskydelse af en række betalingsfrister. På skat.dk/corona kan du læse mere om regeringens hjælpepakker til virksomhederne.

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

Driftsforstyrrelser meddeles om muligt i vores driftslog. På siden med driftsloggen kan du tilmelde dig abonnement på RSS-feeds om nyhederne på driftsloggen.

På driftsloggen kommer der også meddelelse, når vejledninger udgives i en ajourført version.