Dato for udgivelse
20 Sep 2016 13:15
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
15.09.2016
0601 20 90 00      Udgår og erstattes af:
0601 20 90 --Andre varer:
10 ---Planter (jordstængler i blomst) af Colocasia Schott 6,4%
90 ---I andre tilfælde 6,4%
0602 10 90 00 Udgår og erstattes af:
0602 10 90 --I andre tilfælde:
10 ---Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L.. 4%
90 ---I andre tilfælde 4%
0602 20 20 00 Udgår og erstattes af:
0602 20 20 ---Med bare rødder:
10 ---Mangifera L. 8,3%
90 ---Andre varer 8,3%
0602 20 80 00 Udgår og erstattes af:
0602 20 80 ----Andre varer:
10 ----Mangifera L. 8,3%
90 ----Andre varer 8,3%
0602 90 30 00 Udgår og erstattes af:
0602 90 30 --Grøntsagsplanter og jordbærplanter:
10 ---Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L.. 8,3%
90 ---I andre tilfælde 8,3%
0602 90 50 00 Udgår og erstattes af:
0602 90 50 ----Andre frilandsplanter:
10 -----Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L.. 8,3%
90 -----I andre tilfælde 8,3%

   

0709 99 90 30 ----Trichosanthes L. 12,8%
60 ----Karela (Momordica L.) 12,8%

   

0804 50 00 00 Udgår og erstattes af:
0804 50 00 -Guavabær, mango og mangostaner:
10 --Mango(Mangifera L.) 0
90 --I andre tilfælde 0
21.09.2016
2939 99 00 00 Udgår og erstattes af:
2939 99 00 --Andre varer:
10 ---(1R,2S)-(-)-chloroephedrin CAS-nr 110925-64-9 0
20 ---(1S,2R)-(+)-chloroephedrin CAS-nr 1384199-95-4 0
30 ---(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrin CAS-nr 73393-61-0 0
40 ---(1R,2R)-(-)-chloropseudoephedrin CAS-nr 771434-80-1 0
90 ---Andre varer 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017 som forventes udsendt ultimo december 2016.