Dato for udgivelse
26 Sep 2016 10:31
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1387061
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Supplerende bestemmelse til KN til kap. 15, tariferingsforordning for pos 3909 samt Forklarende Bemærkning til KN vedr. kap. 2. 


Kommissionen har den 6.september 2016 udstedt forordning nr. 2016/1638 om ændring af supplerende bestemmelse 2 til kap. 15 (vedr. olivenolie) i den kombinerede nomenklatur.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 244 af 13. september 2016 og træder i kraft den 1. januar 2017.

Kommissionen har den 7. september 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1645 om tarifering af fenolharpiks under KN-kode 3909 40 00 i den kombinerede nomenklatur.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 245 af 14. september 2016 og træder i kraft den 4. oktober 2016.

Kommissionen har vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN for Kap. 2 vedr. tilsætning af konserveringsmidler, stabiliseringsmidler eller antioxidanter

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 334 af 10. september 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

BTO'er, der påvirkes af den ovenstående supplerende bestemmelse, kan ikke benyttes efter ikrafttrædelsen, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret