Dato for udgivelse
30 Sep 2016 10:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-1176516
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam og om gennemførelse af Domstolens dom i de forenede sager C-659/13 og C-34/14.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1731 offentliggjort i EU-tidende L 262 af 29. september 2016 genindført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam og produceret  af General Footwear Ltd (China), Diamond Vietnam Co Ltd og Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd og om gennemførelse af Domstolens dom i de forenede sager C-659/13 og C-34/14.

For så vidt angår genindførelse af endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2016/1731.

Forordningen træder i kraft den 30. september 2016.