Dato for udgivelse
31 Oct 2016 10:29
Til
Importører, der indfører træ fra Indonesien.
Sagsnummer
16-1578581
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

FLEGT licensordningen med Indonesien træder i kraft den 15. november 2016. Indonesien er det første land, der har indgået en frivillig partnerskabsaftale med EU.


Importører af træprodukter fra Indonesien informeres hermed om følgende.

Den 15. november 2016 (se Rådets afgørelse af 14.april 2014) træder FLEGT licensordningen med Indonesien i kraft. EU og Indonesien har indgået en partnerskabsaftale, som betyder, at alle der importerer træprodukter fra Indonesien til EU fra denne dato skal have en FLEGT licens. Kravet om FLEGT licens dækker en række produkter af træ.

Træprodukter, som er omfattet af ordningen med Indonesien fremgår af følgende:

Bilag II i Rådets forordning (EF) 2173/2005 (indførelse af en FLEGT licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab) gælder for alle partnerskabslande, se her , dvs. også for Indonesien, mens bilag III er de særlige forhold, der kan gælde for hvert enkelt partnerland. Se hvilke træprodukter, der er omfattet af aftalen med Indonesien i henhold til bilag III her.

FLEGT licensen er en garanti for, at træet er lovligt fældet og overholder EU's regler. I henhold til ordningen udsteder Indonesien en licens ved alle handler.

Taric/importsystemet

Ordningen integreres i Taric med toldordning 747 - FLEGT.

Certifikatkoder

C690: FLEGT importlicens

C631: Formelt brev udstedt af VPA landets Ministry of Industry, der validerer brugen af ikke-trævarer eller genanvendte materiale for papirprodukter.

Y070: Undtagelse for FLEGT importlicens i henhold til artikel 4, stk. 3 i Rådets forordning nr. 2173/2005 (CITES certifikat skal fremlægges i stedet for)

Y057: Varer, der ikke kræver fremlæggelse af en FLEGT importlicens

Y064: Varer, der er afsendt inden FLEGT licensordningen trådte i kraft (15. november 2016). 

For varer omfattet af krav om FLEGT importlicens (C690) og det formelle brev udstedt af VPA landets Ministry of Industry (C631) skal VAB "B" angives i fortoldningens rubrik 44.3.

Hvis en vare samtidig er omfattet af både FLEGT og CITES, annex A, B eller C erstatter CITES certifikatet FLEGT importlicensen. Nedenfor vises eksempler på, hvilke certifikater/licenser der skal fremlægges samt de tilhørende certifikatkoder:

Træ

Ordning varen er omfattet af

Certifikat/licens,
som skal
fremlægges

Certifikatkode - fortold-
ningens rubrik 44.2

FLEGT + CITES, annex D

FLEGT

C690

FLEGT, men ikke CITES

FLEGT

C690

FLEGT + CITES, annex A, B el. C

CITES

Y070 + C400
(fra CITES ordning)

CITES, annex A, B el. C men ikke FLEGT

CITES

Y057 + C400
(fra CITES ordning)

Hverken CITES eller FLEGT

Ingen

Y057

Eksporteret fra Indonesien inden VPA trådte i kraft

Ingen

Y064

Specielt for papirvarer

Papir, der er fremstillet af træ eller ikke
er fremstillet af genanvendt materiale

FLEGT

C690

Papir, der ikke er fremstillet af træ eller
er fremstillet af genanvendt materiale

Brev fra Indonesien,  
Ministry of Industry

C631

Yderligere tilføjelser

Den 15. november 2016 indføres importforbud for visse trævarer, men dette gælder kun for varer, som er afsendt efter licensordningen træder i kraft. Det betyder, at der i en periode i Taric vil fremgå både en toldordning 277 (importforbud) og en toldordning 747 (FLEGT), hvor man kan angive, at varen er afsendt inden licensordningen trådte i kraft (Y064).