Når din virksomhed registrerer en varebil eller mandskabsvogn på gule nummerplader, skal du betale mindre i registreringsafgift og moms, end hvis bilen er på hvide plader. Det betyder også, at der er begrænsninger på, hvad du må bruge bilen til.

En varebil er et køretøj, der er konstrueret og indrettet, så der ikke er tvivl om, at den skal bruges til godstransport. Der må kun være én sæderække i en varebil. Du betaler ikke fuld registreringsafgift af en varebil på gule plader.

Når du benytter en varebil på gule plader, må du som udgangspunkt kun bruge den til erhvervsmæssig kørsel og ikke til privat kørsel. Privat kørsel er kørsel, du ikke foretager i virksomhedens interesse. Hvis du ønsker at bruge din varebil til privat kørsel, har du to muligheder:

Ejeren eller brugerens cvr-nummer og navn eller logo skal være malet eller klistret på varebilen, så det er tydeligt på begge sider af køretøjet (minimum 3 cm høje bogstaver).

Hvis du bryder reglerne

Det kan få konsekvenser for dig og dine medarbejdere, hvis I bryder reglerne. Det kan for eksempel være, at:

 • du skal betale den moms tilbage, som du fik fradrag for, da du købte bilen.
 • du skal betale privatbenyttelsesafgift.
 • I kan blive opkrævet skat af fri bil for de år, bilen har været i virksomheden.
 • I kan få en bøde for ikke at have overholdt skatte- og afgiftslovene.

Bruger du eller en medarbejder bilen privat, skal du indberette det, så der bliver betalt skat af fri bil.

 • Momsen må ikke være trukket fra ved selve købet af bilen.
 • Der skal være betalt privatbenyttelsesafgift (bilen skal have papegøjeplader eller klistermærke).

Hvis du kun ønsker at bruge din varebil på gule plader til privat kørsel op til 20 gange på et år, behøver du ikke omregistrere til papegøjeplader. Du kan i stedet købe et dagsbevis, der giver dig mulighed for at køre privat i din varebil på gule plader.

Læs mere om dagsbevis

Eksempler på privat brug

Det er privat brug, hvis du eller dine medarbejdere fx bruger bilen til:

 • Kørsel til fritidsaktiviteter.
 • Indkøb til privat brug.
 • Kørsel med børn til og fra institutioner.
 • Fragt af private ting, fx møbler, campingvogn eller haveaffald.

Skema: Momsfradrag når bilen også bruges privat

Papegøjeplader og klistermærker

Ikke-privat brug

Det er ikke privat brug, når du eller dine medarbejdere:

 • Kører til spisning eller henter mad i arbejdstiden.
 • Kører hjem i bilen op til 25 gange om året, når bilen den næste dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx kørsel til møde eller kursussted. Eller kører fra hjemmet til arbejde dagen efter, bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Selv om begge kørsler er til og fra én begivenhed, tæller det for to kørsler.
 • Henter eller sætter kolleger af i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har beordret det.

Skema: Momsfradrag når bilen kun bruges i en momsregistreret virksomhed og ikke privat

En specialindrettet varebil er en varebil, hvor varerummet er indrettet til et specielt formål. Det kan fx være en kassevogn, hvor varerummet er fyldt op med fastspændte reoler med værktøj og materialer til brug for montørens arbejde - de såkaldte værkstedsvogne.

Når Motorstyrelsen vurderer, om der er tale om en specialindrettet varebil, ser vi bl.a. på disse punkter:

 • Varebilen må ikke være egnet som alternativ til en privat bil.
 • Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde.
 • Varebilen skal være nødvendig, for at du som bruger kan udføre dit arbejde.

Der er derfor ikke tale om en specialindrettet varebil, hvis du blot indsætter en reol - der skal være et erhvervsmæssigt formål med, at du har indsat reolen.

Hvornår kan du bruge en specialindrettet varebil?

Brancher, hvor der kan være behov for en specialindrettet varebil, kan fx være:

 • VVS
 • Elektriker
 • Servicemontører
 • Murer
 • Maler
 • Fiskesælger.

En mandskabsvogn er en varebil, der kan bruges til at transportere mandskab og materiel. Mandskabsvogne er indrettet med bagsædearrangement - typisk en dobbeltkabine.

Mandskabsvogne er fritaget for registreringsafgift, og derfor er der begrænsninger for, hvordan du må indrette og bruge dem.

Indretning

 • Personkabinen skal være indrettet til transport af mindst fire personer og med mindst ét sæde bag forsæderne.
 •  Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet.
 • Mandskabsvognen skal være konstrueret og indrettet, så der ikke er tvivl om, at den skal bruges til at transportere mandskab og materiel.
 • Mandskabsvognen skal være en varebil med minimum ét bagsæde. Det vil typisk være en bil med dobbeltkabine.
 • Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet.
 • Vareladet eller varerummet skal have et større flademål end personkabinen.

Virksomhedens navn eller logo skal være malet eller klistret på mandskabsvognen, så det er tydeligt på siden af køretøjet (minimum 5 cm høje bogstaver).

Almindelige last- og varebiler uden denne særlige indretning, kan ikke godkendes som mandskabsvogne. Biler af pickup-typen med udvidet førerrum og nødsæde kan fx ikke godkendes som mandskabsvogne.

Hvad må en mandskabsvogn bruges til?

 • Du må kun bruge en mandskabsvogn til kørsel til og fra virksomhedens arbejdspladser.
 • Du må bruge en mandskabsvogn til transport af materiel, værktøj og materialer.
 • Du må bruge en mandskabsvogn til transport af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed.
 • Du må kun hente mad i arbejdstiden, hvis du alligevel foretager lovlig kørsel i mandskabsvognen og turen ikke afviger væsentligt fra den direkte rute.
 • Mandskabsvognen kan bruges til transportopgaver på samme måde som andre last- og varebiler, hvis der udelukkende er tale om erhvervsmæssig brug.
 • Hvis du er omfattet af en fast vagtordning, hvor du vil få brug for mandskabsvognen, hvis du kaldes på arbejde, må du gerne køre til din private bopæl, når du har vagt. Du må kun bruge mandskabsvognen til dette formål. 

Hvad må en mandskabsvogn ikke bruges til?

 • Du må ikke bruge en mandskabsvogn til privat kørsel og privat persontransport.
 • Du må kun transportere personer, som er ansat i ejerens eller brugeres virksomhed.
 • Du må som udgangspunkt ikke bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem arbejdsplads og overnatningssteder.
 • Du kan ikke købe dagsbevis til en mandskabsvogn.
 • Du må ikke bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og din private bopæl.
 • Du må som udgangspunkt ikke bruge en mandskabsvogn mellem arbejdssted og din private bopæl. Det kan være tilladt, hvis kørslen kan anses som erhvervsmæssig. Det kan fx være, hvis der er en betydelig afstand mellem virksomhedens adresse og din private bopæl (fx forskellige byer eller landsdele). Der skal på den private adresse være et mindre lager til opbevaring af værktøj og materialer eller lignende, så den private adresse kan betragtes som én af virksomhedens arbejdspladser.
 • Du må ikke bruge mandskabsvognen til egentlig vognmandsvirksomhed.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at en ekstern adresse kan anses for en virksomheds arbejdsplads, hvis:

 • det arbejde, som udføres på de eksterne adresser, som udgangspunkt kan anses for virksomhedens kerneopgaver
 • mandskabet transporteres i virksomhedens erhvervsmæssige interesse.

Kontrol af mandskabsvogne

Hvis det konstateres, at en mandskabsvogn umiddelbart er indrettet eller bruges i strid med reglerne, skal virksomheden fx dokumentere, at kørslen ligger inden for de rammer, der gælder for afgiftsfrie køretøjer. Alle relevante oplysninger kan indgå ved vurderingen af, om virksomheden har dokumenteret dette. Dokumentation kan fx være GPS-oplysninger om den kørte rute.

Hvis din mandskabsvogn er brugt eller indrettet i strid med reglerne, skal der betales afgift efter registreringsafgiftslovens § 4-5 c.

I kan bruge virksomhedens varebil mellem bopælen og arbejdsstederne, uden at arbejdsgiver mister sit momsfradrag eller skal betale privatbenyttelsesafgift.

I betaler ikke skat af fri bil, men som arbejdsgiver skal du sætte kryds i felt 11 i eIndkomst, så medarbejderne ikke får befordringsfradrag.

Følgende krav skal være opfyldt:

 • Bilen er forsynet med relevant værktøj, eller du eller din medarbejder har et lager derhjemme.
 • Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne.
 • Bilen må ikke bruges til private formål.

I må køre ubegrænset mellem arbejdsstederne og virksomhedens faste adresse.

I må køre lejlighedsvis mellem bopæl og virksomhedens adresse, fx for at hente værktøj, arbejdssedler og tegninger.

Virksomheden har en vagtordning

I kan køre i varebilen mellem bopælen og virksomhedens faste adresse, uden at du mister dit momsfradrag eller skal betale privatbenyttelsesafgift.

I betaler ikke skat af fri bil.

Kørslen er betinget af, at:

 • kørslen er nødvendig for virksomheden.
 • medarbejderen har fået et klart forbud mod at køre privat i bilen.
 • varebilen er udstyret med værktøj og andet, I skal bruge til at kunne udføre arbejdet.
 • der er vagtplan og rapportpligt over udkald.
 • du kan dokumentere, at bilen er brugt til de enkelte vagter.
 • antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang.
 • den vagthavende medarbejder er på arbejde i hele vagtperioden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.