Registreringsafgift betaler du første gang, du indregistrerer en bil eller motorcykel. 

Importerer du en bil eller motorcykel fra udlandet, skal du også betale registreringsafgift.

Køber du en ny bil eller motorcykel i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

For alle biler og motorcykler beregnes registreringsafgiften ud fra den afgiftspligtige værdi, det vil sige værdien inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift. Beløbene i tabellen nedenfor er angivet i 2022- og 2023-niveau. 

Køretøj Registreringsafgift
Personbiler

25 % af 65.800 kr. (2022) 67.800 kr. (2023)
85 % af 65.800-204.600 kr. (2022) 67.800-210.600 kr. (2023)
150 % af resten.

Motorcykler

25 % af 20.300 kr. (2022) 20.900 kr. (2023)
85 % af 20.300-68.800 kr. (2022) 20.900-70.800 kr. (2023)
150 % af resten.

Varebiler og lastbiler (op til 4.000 kg)

0 kr. af de første 75.900 kr. (2022) 78.100 kr. (2023)
50 % af resten. 
Undtagelse: For åbne vare- og lastbiler (pick-ups og ladvogne) og kassevogne uden siderude i venstre side bag førersædet, som har en tilladt totalvægt på mere end 3.000 kg, kan afgiften dog højst udgøre 47.000 kr.

Lastbiler (over 4.000 kg) Der skal som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift.
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien
60 % af resten.
Nul-emissionskøretøjer (elbiler mv.)

Et nul-emissionskøretøj kan enten være en nul-emissionsbil (biler, der udleder 0 gram CO2 pr. km, typisk elbiler) eller en el- eller brændselscelledrevet motorcykel.

For elbiler gives et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi på 1.300 kr. (2022) 900 kr. (2023) pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedskrives årligt og udgør 900 kr. i 2023, 500 kr. i 2024, hvorefter det bortfalder fra og med 2025. 

For nul-emissionskøretøjer beregnes afgiften først efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og   busser.

Af den beregnede afgift betales dog kun 40 %, hvis køretøjet registreres inden 2026. Herefter indfases afgiften løbende, indtil den er fuldt ud indfaset i 2035. 

Derudover gives der særlige bundfradrag i den beregnede afgift for nul-emissionskøretøjer. 

Nul-emissionspersonbiler gives et bundfradrag i registreringsafgiften på 167.500 kr. (2022) 165.000 kr. (2023). Nul-emissionsvarebiler gives et bundfradrag i registreringsafgiften på 78.750 kr. (2022) 77.500 kr. (2023), mens fradraget for el-og brændselscelledrevne motorcykler udgør 105.200 kr. (2022) 104.000 kr. (2023). Størrelsen på fradragene nedskrives årligt med nærmere bestemte beløb. 

Lav-emissionsbiler (typisk plug-in-hybridbiler)

En lav-emissionsbil er en bil, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO pr. kilometer. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. 

For lav-emissionsbiler gives et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi på 1.300 kr. (2022) 900 kr. (2023) pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedskrives årligt og udgør 900 kr. i 2023, 500 kr. i 2024, hvorefter det bortfalder fra og med 2025.

For lav-emissionsbiler beregnes afgiften først efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og   busser. Af den beregnede afgift betales dog kun 50 %, hvis køretøjet registreres i 2022, 55 % i 2023, 60 % i 2024 og 65 % i 2025. Herefter indfases afgiften med tre procentpoint pr. år indtil 2030, hvorefter den indfases med fire procentpoint pr. år indtil 2035, hvor den er fuldt ud indfaset. 

Lav-emissionsbiler gives et bundfradrag i registreringsafgiften på 48.750 kr. (2022) 47.500 kr. (2023). Størrelsen på fradraget nedskrives årligt med nærmere bestemte beløb. 

Autocampere

Registreringsafgiften beregnes ud fra reglerne for personbiler:

25 % af 65.800 kr. (2022) 67.800 kr. (2023)
85 % af 65.800-204.600 kr. (2022) 67.800-210.600 kr. (2023)
150 % af resten.

For autocampere med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, som er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser til mindst 2 personer, indgår udgiften til beboelsesindretning ikke i afgiftsgrundlaget.

Registreringsafgiften skal mindst udgøre 45 % af køretøjets værdi over 12.100 kr., inkl. udgiften til beboelsesindretning, men ekskl. registreringsafgift.

Afgiften på brugte køretøjer

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inkl. afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Afgiftsværdien på brugte biler fastsættes ud fra handelsprisen her i landet, det vil sige markedsprisen. Afgiftsværdien på nye biler fastsættes ud fra nyprisen. Det svarer til bilens almindelige pris ved salg til en bruger her i landet.

Importerer du en bil eller MC, så læs her

Se tidligere vurderinger af køretøjer

Særligt om varebiler registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007

Hvis du importerer en varebil, der er registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007, og køretøjet kan synes med en totalvægt på 2.000 kg eller derunder, skal du vælge, om du vil betale 50 % eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Ss satserne for vægt- og udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift på Skatteministeriets hjemmeside

Du betaler registreringsafgiften i din bank, via netbank eller mobilbank. Brug betalingslinjen, der fremgår af afgørelsen. 

For personbiler beregnes et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra, hvor mange gram CO bilen udleder pr. kilometer. 

 • 0-121 gram CO2 = 253 kr. pr. gram CO2 (2022) 0-117 gram CO2 = 261 kr. pr. gram CO2 (2023)
 • 121-155 gram CO2 = 506 kr. pr. gram CO2 (2022) 117-150 gram CO2 = 521 kr. pr. gram CO2 (2023)
 • Over 155 gram CO2 = 961 kr. pr. gram CO2 (2022) Over 150 gram CO2 = 990 kr. pr. gram CO2 (2023)

For vare- og lastbiler samt autocampere beregnes tillægget for CO2-udledning med den laveste sats på 253 kr. pr. gram CO2, uanset hvor mange gram CO2 bilen udleder. 

For personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften (efter tillæg for CO2-udledning) på 21.900 kr. (2022) 22.600 kr. (2023). For varebiler udgør bundfradraget 30.300 kr. (2022) 31.200 kr. (2023). Fradraget kan ikke medføre, at registreringsafgiften bliver negativ. 

Nogle typer køretøjer har lavere registreringsafgift, og andre er helt fritaget for registreringsafgift. I de fleste tilfælde skal du kontakte os i Motorstyrelsen, før du kan få køretøjet registreret.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv med NemID eller MitID
 2. Vælg Skriv til osBil og MotorRegistrering/nummerplader → Nummerplade og ejerskifte.
 3. Vedhæft blanketten Anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse (21.022). (Taxa eller hyrevogn: Vedhæft blanketten Anmeldelse - Taxikørsel eller sygetransport (21.015) og fx taxibevilling eller andet bevis for fritagelse).
 4. Vedhæft eventuelt supplerende materiale.
 5. Du får svar via Digital Post. Vi bestræber os på at svare i løbet af to hverdage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden.

Send en besked til os med dokumentation til brug for registrering af et køretøj med kommunal låneklausul (klausul 401). Vedlæg den samme dokumentation, som du skal medbringe ved personlig henvendelse.

Sådan gør du:

 • Log på TastSelv med NemID eller MitID
 • Vælg Skriv til osBil og MotorRegistrering/nummerplader → Nummerplade og ejerskifte.
 • Når vi har registreret køretøjet, sender vi et svar via Digital Post med kopi af kvitteringsbilledet til den, der har anmeldt køretøj.
 • Kvitteringen sendes sammen med nummerpladerne.

Afgiftsfrie køretøjer (Den juridiske vejledning)

Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousiner (Den juridiske vejledning)

Autocampere (campingbiler) er køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Se satser for registreringsafgift ovenfor.

Krav til indretning af autocampere

Autocampere skal være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Dette gælder, uanset om du bruger bilen som autocamper eller ej.

For personbiler, som er ombygget til autocampere og indregistreret i perioden 1990 til og med 24. april 2007, kan der være udarbejdet en camperfortegnelse.

Sovepladser og sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal, bilen er godkendt til som autocamper. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

Hvis autocamperen er indregistreret efter regler gældende før den 24. april 2007, må der ikke ændres på antallet eller placeringen af sæderne.

Autocamperen skal være indrettet med sovepladser til minimum to personer. Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. 

Vindue

Det er et krav, at der i beboelsesdelen som minimum er ét vindue i siderne eller bagdørene.

Køkkenarrangement

Autocamperen skal være indrettet med køkkenarrangement i form af kogeblus og/eller gasblus samt køkkenvask. Arrangementet skal være tilsluttet vand- og spildevandstank, der i form og størrelse svarer til autocamperens størrelse.

Hvis der er gasblus, skal du altid medbringe en gasflaske, når du kører i autocamperen.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret og skal kunne betjenes inde i autocamperen. Køkkenet må gerne være indrettet på en sådan måde, at det kan sammenklappes helt eller delvist under kørsel.

Bord

Du skal altid medbringe et bord af passende størrelse, når du kører i autocamperen. Bordet må gerne være aftageligt, men det skal kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af en roset (dækplade) eller anden form for fastgørelse.

Passende loftshøjde

Autocamperen skal have en passende loftshøjde ved køkken og gangarealer, så du kan arbejde i køkkenet oprejst eller let foroverbøjet. Taget skal enten været forhøjet eller kunne løftes eller hæves.

Hvis autocamperen har et løftbart tag, må det ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort, så taget ikke kan hæves eller løftes.

Der skal altid medbringes en teltdug, hvis taget er løftbart, og teltdugen skal være intakt.

Medbring altid udstyret

Alle former for løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af autocamperen, skal altid medbringes, når du kører i autocamperen.

Eksempler på udstyr, du skal medbringe

 • Camperudstyr til sædvanlig brug af køkkenet, herunder blus til madlavning og vandtank. Der er dog ikke krav om, at du medbringer service, fx gryder, pander, tallerkner mv.
 • Udstyr til opredning af sovepladser, fx madrasser, luftmadrasser eller liggeunderlag. Der er dog ikke krav om, at du medbringer sengetøj.
 • Værktøj til fx at hæve taget, montere bordet og udtage eller vende stole. 

Fastmonteret campingudstyr må ikke fjernes fra autocamperen.

Hvis camperudstyret ikke medbringes

Hvis du ikke medbringer alt camperudstyret under kørsel, eller hvis fastmonteret udstyr er fjernet, betragter Motorstyrelsen ikke længere køretøjet som en autocamper.

Hvis din autocamper ikke lever op til kravene ovenfor, kan du både som ejer og som bruger blive pålagt at betale registreringsafgift som for almindelig personbil (dvs. en afgift på 25-150 procent). Her beregner Motorstyrelsen den nye afgift ud fra handelsprisen for en tilsvarende personbil i Danmark. Du kan også risikere at få en bøde.

Ombygning til autocamper

Vil du ombygge en bil, fx en varebil, til en autocamper, skal du først afmelde køretøjet.

Når du har ombygget køretøjet, skal du have det synet, og derefter skal du bede Motorstyrelsen om at værdifastsætte køretøjet:

•    Log på TastSelv
•    Vælg Motor - Motorregistret
•    Vælg Registreringsafgift og derefter Anmod om værdifastsættelse
•    Udfyld skærmbillederne og vælg Godkend
•    Du kan se din kvittering i dit meddelelsesarkiv.

Når Motorstyrelsen har værdifastsat dit køretøj, skal du betale registreringsafgiften og indregistrere køretøjet, før du må køre i det igen.

Der bliver ikke lavet en modregning, hvis der tidligere er betalt registreringsafgift af køretøjet, fx som en varebil.

Vil du vide på forhånd, hvad registreringsafgiften bliver, kan du bede Motorstyrelsen om et bindende svar

Hvis du har problemer med at logge på eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden.

Er du i tvivl om indretning?

Hvis du er i tvivl, om din autocamper er indrettet efter reglerne, har du flere muligheder.

 • Har du købt din autocamper som fabriksny, kan du kontakte forhandleren.
 • Kan forhandleren ikke hjælpe, eller har du købt din autocamper som brugt, kan du kontakte Motorstyrelsen på 72 22 15 15.

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, er defineret som veterankøretøjer i registreringsafgiftsloven.

Registreringsafgiften bliver beregnet efter de almindelige regler for brugte køretøjer (se Satser for registreringsafgift ovenfor). Afgiften må dog ikke være højere end en afgift, der er beregnet ud fra 75 % (40 % for motorcykler) af køretøjets nypris i Danmark, inkl. moms men ekskl. registreringsafgift.

Vægtafgift

Veterankøretøjer betaler vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med 25 % af satserne i vægtafgiftsloven.

Syn

Veterankøretøjer bliver kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år, men må så kun benyttes lejlighedsvis. Perioden kan dog være kortere første gang efter, at køretøjet er registreret som veterankøretøj.

Køretøjer, der benyttes erhvervsmæssigt (fx buskørsel, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører), kan ikke registreres som veterankøretøjer.

Tidligere eksporterede køretøjer

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.