Du skal som hovedregel betale en periodisk afgift af køretøjer på danske nummerplader. Afgiften og perioden (3, 6 eller 12 måneder) afhænger af køretøjet og bliver opkrævet forud. 

Alle køretøjer betaler enten vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift.

Derudover er der afgifter, som kun skal betales af nogle køretøjer: udligningsafgift, partikeludledningsafgift, vejbenyttelsesafgift og privatbenyttelsesafgift.

Er du registreret som ejer eller bruger af et køretøj, kan du se afgiften på dette, hvis du logger på Motorregistret.

Du kan beregne, hvor meget du skal betale i periodisk afgift med vores beregner nedenfor. Beregneren kan dog ikke vise satser for lastbiler, traktorer og taxier eller for gas- og brintkøretøjer.

Har du et køretøj med brændselsceller (ætanol, metanol eller brint), skal du betale periodisk afgift fra 1. januar 2022. Satserne er de samme som for benzinkøretøjer, og du kan derfor beregne afgiften for et brændselscellekøretøj ved at vælge benzin som brændstof.

Beregn vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift

Periodiske afgifter betales af den person, der er registreret som primær ejer eller som primær bruger af køretøjet.

Den 1. juli 2021 blev der indført en ny periodisk afgift, som beregnes ud fra, hvor meget CO2 køretøjet udleder. Det betyder, at der nu er tre typer periodiske afgifter, som er bestemt af, hvornår dit køretøj er registreret første gang - uanset om første registrering er sket i Danmark eller i udlandet. 

Du betaler kun én af de tre afgifter, som du kan læse nærmere om nedenfor.

Vægtafgift

Vægtafgift gælder for personbiler, der er registreret første gang før 1. juli 1997, og for varebiler registreret første gang før 18. marts 2009. Motorcykler betaler altid vægtafgift.

Vægtafgift bliver beregnet ud fra køretøjets vægt. Jo tungere køretøjet er, jo højere bliver vægtafgiften. Personbiler og motorcykler betaler ud fra køretøjets egenvægt, mens varebiler og lastbiler betaler ud fra køretøjets tilladte totalvægt.

Grøn ejerafgift

Grøn ejerafgift gælder for personbiler (busser undtaget), der er registreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30 juni 2021, og for varebiler, der er registreret første gang i perioden mellem 18. marts 2009 og 30. juni 2021.

Grøn ejerafgift beregnes ud fra, hvor langt køretøjet kører pr. liter brændstof. Jo længere det kører, jo lavere bliver den grønne ejerafgift.

CO2-ejerafgift

CO2-ejerafgift gælder for person- og varebiler (busser undtaget), der er registreret for første gang 1. juli 2021 eller senere.

CO2-afgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer. Jo mindre CO2, der udledes pr. kilometer, jo lavere bliver afgiften.

Satserne stiger fra 2022 til 2026

Satserne for vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift stiger årligt til og med 2026 med nedenstående procentsats i forhold til 2021-satserne. Fra 2027 og frem betales afgift efter 2026-satserne.

År

Stigning i forhold til 2021-sats

2022    3,0 pct.
2023  9,7 pct.
2024 16,8 pct.
2025  24,4 pct.
2026  36,9 pct.

Hvis du mener, km/l er registreret forkert

Er dit køretøj registreret med et forkert brændstofforbrug, kan Motorstyrelsen ændre dette, hvis du sender os dokumentation for det korrekte brændstofforbrug. Du skal enten sende en erklæring fra De danske bilimportører eller et CoC-dokument for køretøjet. 

Bed Motorstyrelsen om at rette km/l:

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt og Skriv til os.
 3. Vælg Bil og motor, så Afgifter og så Ejer- og vægtafgift.
 4. Skriv hvilket køretøj, det handler om.
 5. Vedhæft erklæring fra den danske bilimportør eller CoC-dokument.
 6. Tryk Send.

Du kan også kontakte en synsvirksomhed for at få rettet km/l. Synsvirksomheden vil ud fra din dokumentation vurdere, om de kan rette km/l. Er de enige, retter de direkte i motorregistret, og herefter bliver din periodiske afgift automatisk ændret.

Find nærmeste synsvirksomhed

Du betaler grøn ejerafgift af din elbil eller plug-in-hybridbil, hvis den er registreret før 1. juli 2021. Se nedenfor, hvordan vi beregner den grønne ejerafgift.

Er din elbil eller plug-in-hybrid registreret 1. juli eller senere, betaler du CO2-ejerafgift.

Sådan beregner vi grøn ejerafgift for el- og plugin-hybridbiler

 • Bilens elektriske forbrug (Wh) pr. km omregnes til antal km pr. liter benzin.
 • Bilens elektriske forbrug oplyses af fabrikanten og bliver indtastet, når bilen oprettes i Motorregistret.
 • Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. km til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. km med en fast faktor på 91,25.
 • Er der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. km, fastsætter vi energiforbruget i liter benzin pr. 100 km.
 • De fleste el- og plugin-hybridbiler vil blive indplaceret på den laveste sats med en halvårlig afgift på 340kr. (2022) og 370 kr. (2023).

Eksempel på omregning af elektrisk forbrug til km/l for elbiler

Du har en elbil med et elektrisk forbrug på 158 Wh/km. Ved omregning giver det et brændstofforbrug på 57,8 km/l, som er det, du i dette eksempel skal betale grønne ejerafgift af.

Elforbrug

158 Wh/km

Omregning af elforbrug til liter benzin/100 km

158 Wh/km / 91,25 Wh/l = 1,73 l/100 km

Omregning til km/l

100 / 1,73 l/100 km = 57,8 km/l

Eksempel på omregning af elektrisk forbrug til km/l for plugin-hybridbil på el og benzin

Du har en plugin-hybridbil med et benzinforbrug på 0,6 l/100 km og et elektrisk forbrug på 115 Wh/km. Ved omregning giver det et brændstofforbrug på 53,8 km/l, som er det, du i dette eksempel skal betale grøn ejerafgift af.

Elforbrug

115 Wh/km

Benzinforbrug

0,6 l/100 km

Omregningsfaktor elforbrug til benzinforbrug

91,25 Wh/l

Omregning elforbrug til liter benzin/100 km

115 Wh/km / 91,25 Wh/l = 1,26 l/100 km

Samlet benzinforbrug

(1,26 0,6) l/100 km = 1,86 l/100 km

Omregning til km/liter benzin

100 / 1,86 l/100 km = 53,8 km/l

Se de aktuelle satser (skm.dk)

Afgifterne opkræves hos ejer eller bruger

Afgiftsregningen bliver sendt til den registrerede ejer. Er der registreret en primær bruger af køretøjet, bliver opkrævningen dog sendt til denne bruger. Begge hæfter for afgiften.

Afgiftsperioden er på 3, 6 eller 12 måneder afhængigt af køretøjstypen. Du kan ikke ændre periodens længde. Se de aktuelle perioder hos Skatteministeriet.

Sådan betaler du afgiften

Du vil modtage en opkrævning på den periodiske afgift som Digital Post fra Skattestyrelsen. Er du ikke tilmeldt Digital Post, sendes opkrævningen til din postadresse.

Når du har modtaget en opkrævning, kan du vælge at:

 • tilmelde dig Betalingsservice og betale opkrævningen med Betalingsservice-appen.
  Du skal bruge tilmeldingsoplysningerne nederst på opkrævningen den første gang, du bruger appen. Fremtidige opkrævninger vil herefter fremgå af din betalingsoversigt fra banken. Hent appen i App Store eller Google Play.
 • tilmelde betalingen til Betalingsservice gennem din netbank eller mobilbank.
  Du skal bruge tilmeldingsoplysningerne nederst på opkrævningen første gang. Fremtidige opkrævninger vil herefter fremgå af din betalingsoversigt fra banken. 
 • betale opkrævningen manuelt via netbank eller mobilbank.
  Du skal bruge tilmeldingsoplysningerne nederst på opkrævningen, når du betaler.

Bemærk, at det ikke er muligt at betale motorafgifter via Skattekontoen. Det er heller ikke muligt at betale motorafgifter fra en udenlandsk bankkonto.

Vær opmærksom på betalingsfristen, og at for sen indbetaling, vil medføre renter og gebyrer.

Hvis du betaler for sent

Betaler du for sent, beregner vi renter dag for dag fra den betalingsfrist, der står på opkrævningen. Du kan også få en rykker. Det koster dig et gebyr på 65 kr.

Hvis du ikke betaler

Får vi ikke din betaling til den frist, der fremgår af rykkeren, kan vi bede politiet om at inddrage dine nummerplader. Du får besked, inden vi beder politiet om at inddrage nummerpladerne.

Vi kan desuden sende gælden videre til inddrivelse i Gældsstyrelsen, uden du får yderligere besked. Gældsstyrelsen kan pålægge din manglende betaling yderligere omkostninger.

Afgiftssatser

Afgiftssatserne bliver reguleret årligt, og du kan se de aktuelle satser på skm.dk

Ejerskifte eller afmelding af køretøjet

Du skal ikke betale afgift, når du har afmeldt dit køretøj, eller når det er blevet registreret til en ny ejer.

Læs mere om omregistrering og ejerskifte

Afhængigt af din køretøjstype kan der være andre afgifter, du skal betale.

Du skal betale privatbenyttelsesafgift, hvis du vil bruge din varebil privat, og varebilen:

 • vejer op til fire tons
 • er registreret første gang efter den 2. juni 1998.

Varebilen skal registreres i Motorregistret med anvendelsen 'godstransport privat' eller 'godstransport privat/erhverv'.

Se satserne for privatbenyttelsesafgift.

Hvis du ejer en dieseldrevet personbil eller en dieseldrevet varebil med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg, og bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter, skal du betale et årligt partikeludledningstillæg.

Du kan finde satserne for partikeludledningstillæg på siden Alt om bilbeskatning på Skatteministeriets hjemmeside i enten vægtafgiftsloven (hvis du betaler vægtafgift) eller i brændstofforbrugsafgiftsloven (hvis du betaler grøn ejerafgift). Alternativt kan du bruge vores vejledende afgiftsberegner.

Hvis du ejer en varebil registreret første gang inden 18. marts 2009 med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg og uden et godkendt partikelfilter, skal du betale partikeludledningstillægget fra 2017 og frem.

Er dit køretøj registreret forkert?

Fabriksmonteret partikelfilter

Hvis du mener, at køretøjet har et fabriksmonteret partikelfilter, og dette ikke er registreret i Motorregistret, kan du finde oplysninger om partikelfilteret i Færdselsstyrelsens standardtypegodkendelser, som du finder på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Oplysninger om dit køretøjs typegodkendelse findes på din registreringsattest. Nummeret består af et bogstav, fem tal og et variant nummer fx A12345-6. Du kan også finde oplysningen i Motorregistret under fanen "Vis køretøj".

Herefter henvender du dig i en synshal med oplysningen. Synshallen kontrollerer, om køretøjet fortsat har partikelfilter og registrerer det i Motorregistret.

Har dit køretøj ikke oplysning om en typegodkendelse, skal du kontakte Medlemmer hos De Danske Bilimportører og få dokumentation for, at dit køretøj har et fabriksmonteret partikelfilter. Herefter henvender du dig i synshallen med dokumentationen. Synshallen kontrollerer, om køretøjet fortsat har partikelfilter og registrerer det i Motorregistret.

Eftermonteret partikelfilter

Når du eftermonterer et partikelfilter, skal du have det godkendt ved syn i en synshal. Synshallen sørger for at registrere det monterede partikelfilter i Motorregistret.

Sådan søger du om refusion af betalt partikeludledningstillæg

Har du betalt partikeludledningstillæg, selvom dit køretøj har et partikelfilter, kan du søge om at få refunderet det betalte tillæg.

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt og Skriv til os.
 3. Vælg Bil og motor → Afgifter → Ejer- og vægtafgift.
 4. Skriv hvilket køretøj, det handler om, og hvilken periode du søger om tilbagebetaling for.
 5. Tryk Send.

Har du et køretøj, der kører på diesel eller gas, skal du betale udligningsafgift.

Udligningsafgiften skal kompensere for, at diesel er lavere beskattet end benzin.

Der er ikke nogen sammenhæng mellem udligningsafgiften og markedspriserne på diesel og benzin, og derfor ændrer udligningsafgiften sig ikke, selvom markedspriserne ændrer sig. 

Hvis afgiften på benzin bliver sat op, bliver udligningsafgiften også sat op. Men sættes afgiften på diesel op, sættes udligningsafgiften ned.

Du kan finde de aktuelle satser på siden Alt om bilbeskatning på Skatteministeriets hjemmeside.

   For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.