Flytter du til Danmark og har en bil på udenlandske plader, skal du registrere bilen i Danmark senest 30 dage efter, at du er flyttet hertil.

Har du spørgsmål om kørsel med danske nummerplader i udlandet, skal du kontakte det pågældende lands myndigheder.

Opholder du dig i Danmark under 185 dage inden for en periode på 12 måneder, kan du køre på udenlandske nummerplader uden at betale dansk registreringsafgift.

Du skal betale afgift i det land, hvor du hører hjemme:

 • Du er hjemmehørende i det land, hvor du opholder dig mere end 185 dage per kalenderår.
 • Har du ægtefælle og børn i udlandet, og opholder du dig på bopælen i udlandet mindst to gange hver måned, er du hjemmehørende i udlandet.
 • Har du bopæl i flere lande, kan vi afgøre, hvor du er hjemmehørende.

Søg om tilladelse til at køre i Danmark på udenlandske plader

Er du i tvivl om, hvor længe du skal være her, eller hvor du er hjemmehørende, kan du søge om tilladelse til at køre i Danmark på udenlandske nummerplader. Det koster 400 kr. at få behandlet sagen.

Send følgende dokumenter til Motorstyrelsen:

 • Blanket 21.059
 • En kopi af køretøjets registreringsattest.
 • En ansættelseskontrakt eller en studiekontrakt, som skal dokumentere, hvor længe du skal opholde dig i Danmark.
 • En kvittering for, at du har betalt 400 kr.

Send elektronisk: Log på TastSelv og vælg Kontakt Skriv til os Bil og motor Import/eksport (udland) Biler fra udlandet.

Send med post: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Betal de 400 kr.

Du kan betale via din netbank. Brug kortart +73 og kontonr. 86984156 og skriv følgende som meddelelse til modtager på selve betalingen:

 • Ansøgers cpr-nr.
 • Ansøgers navn
 • Køretøjets registreringsnummer.
 • Eventuelt journalnummer.

Du må som hovedregel ikke køre i et køretøj med udenlandske plader, når du selv bor i Danmark.

Du kan dog få lov at køre på udenlandske plader i en begrænset periode, hvis du:

 • importerer et køretøj
 • har lånt et køretøj på et udenlandsk autoværksted, fordi din egen bil skal til service i udlandet
 • skal teste udstyr til køretøjer eller teste et udenlandsk registreret køretøj. Læs hvad der menes med test.

I disse 3 tilfælde skal du give Motorstyrelsen besked via formularen Kørsel i Danmark på udenlandske plader, inden du krydser grænsen til Danmark.

Læs mere om Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark (Den juridiske vejledning).

Henter du et køretøj med udenlandske nummerplader til Danmark, skal du give Motorstyrelsen besked, inden du krydser grænsen.

Udfyld denne formular og få køretøjet registreret inden 30 dage.

Når du anmelder køretøjet til afgiftsberigtigelse, skal du skrive i bemærkningsfeltet, at køretøjet har udenlandske nummerplader.

Læs mere om Import af bil og MC og find nærmeste synshal.

Hvis du bor i Danmark og vil køre gennem Danmark i et udenlandsk registreret køretøj (transitkørsel), skal du først søge om tilladelse til kørslen (transittilladelse).

Du skal have en tilladelse for hver tur, du vil køre gennem Danmark, fx en udtur og en hjemtur.

Du søger om tilladelse ved at udfylde og indsende blanket 21.072 til Motorstyrelsen.

Udfyld og indsend blanket 21.072

Er du ansat i en udenlandsk virksomhed i et andet EU/EØS-land, eller er du selvstændig erhvervsdrivende og etableret eller arbejder i et andet EU-land, kan du søge om at lade være med at betale registreringsafgift.

Det er et krav, at du kører mere erhvervsmæssigt i udlandet, end du kører i Danmark.

Send følgende dokumenter til Motorstyrelsen:

 • Blanket 21.022 B.
 • En erklæring om, at bilen er en udenlandsk firmabil, der enten kører erhvervsmæssigt uden for Danmark i mere end 183 dage inden for 12 måneder eller kører de fleste kilometer erhvervsmæssigt uden for Danmark. Er du ansat, skal din arbejdsgiver lave erklæringen.
 • Kopi af din ansættelseskontrakt. Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, skal du sende dokumentation for, at du har erhvervsmæssig virksomhed i udlandet.
 • Kopi af bilens registreringsattest og en eventuel leasingaftale, hvor bilens stelnummer eller registreringsnummer fremgår.

Send elektronisk: Log på TastSelv og vælg Kontakt > Skriv til os > Bil og motor > Import/eksport (udland) > Biler fra udlandet.

Send med post: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Du kan søge om at betale registreringsafgiften i rater i to situationer:

 • Du er udlænding, og du skal opholde dig i Danmark i en tidsbegrænset periode over 185 dage.
 • Du har en udenlandsk firmabil, som enten kører erhvervsmæssigt i Danmark i mere end 183 dage indenfor 12 måneder eller kører de fleste kilometer erhvervsmæssigt i Danmark.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis køretøjet er indregistreret i et 3. land (udenfor EU). Reglerne fremgår nedenfor. 

Sådan søger du om kvartalsafgift

 • Er du udlænding, og skal du opholde dig i Danmark i en tidsbegrænset periode over 185 dage, skal du benytte blanket 21.033 (Kvartalsafgift). Indsend nedenstående dokumenter sammen med blanketten:
  • En kopi af den udenlandske registreringsattest.
  • En ansættelseskontrakt eller en studiekontrakt, som skal dokumentere, hvor længe du skal opholde dig i Danmark.
  • Synspapirer fra en dansk synsvirksomhed - registreringssyn (toldsyn).
  • Oplysninger om moms- og toldbeskatning, hvis køretøjet bliver indført fra et 3. land (udenfor EU). Det kan enten være en fortoldningsangivelse med told- og momsfrihed for flyttegods eller en fortoldningsangivelse, hvor der er betalt told og moms af køretøjet. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis vi ikke har en fortoldningsangivelse. Læs mere om regler for told og afgifter, når du ankommer fra et ikke-EU-land under punktet Hvis du flytter til Danmark.   
 • Har du en udenlandsk firmabil, som enten kører erhvervsmæssigt i Danmark i mere end 183 dage indenfor 12 måneder eller kører de fleste kilometer erhvervsmæssigt i Danmark, skal du benytte blanket 21.022 B (Firmabiler). Indsend nedenstående dokumenter sammen med blanketten.
  • En kopi af den udenlandske registreringsattest.
  • Dokumentation for, at brugeren er ansat i en udenlandsk virksomhed, fx ansættelsesaftale. Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, skal du sende dokumentation for, at du har erhvervsmæssig virksomhed i udlandet.
  • Synspapirer fra en dansk synsvirksomhed - registreringssyn (toldsyn).
  • Hvis køretøjet bliver indført fra et 3. land (udenfor EU), skal du også indsende oplysninger om moms- og toldbetaling. Det kan enten være en fortoldningsangivelse med told- og momsfrihed for flyttegods eller en fortoldningsangivelse, hvor der er betalt told og moms af køretøjet. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis vi ikke har en fortoldningsangivelse. Læs mere om regler for told og afgifter, når du ankommer fra et ikke-EU-land under punktet Hvis du flytter til Danmark.  

Send elektronisk: Log på TastSelv og vælg Kontakt > Skriv til os > Bil og motor > Import/eksport (udland) > Biler fra udlandet.

Send med post: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark og flytning til og fra Danmark i Den juridiske vejledning.