Dato for udgivelse
15 Nov 2016 09:43
Til
virksomheder m.fl. beskæftiget med motorlovgivningen
Sagsnummer
16-1643873
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Som følge af indekseringen af visse satser i motorlovgivningen, sker der enkelte ændringer i registreringsafgiften og de årlige afgifter pr. 1. januar 2017.

Herudover bortfalder radiofradraget med virkning fra 1. januar 2017, ligesom der indføres et tillæg for manglende partikelfilter for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget udgør 400 kr. i 2017 og 600 kr. i 2018.


Som følge af indekseringen af visse satser i motorlovgivningen, sker der følgende ændringer pr. 1. januar 2017:

Registreringsafgift

Afgiften

Motorcykler 105 % af værdien 9.600 kr. til 26.700 kr. og 150 % af resten

Personbiler (andre køretøjer i § 4) 105 % af 84.600 kr. og 150 % af resten

Varebiler 50 % af værdien over 18.100 kr.

Indfasningen af afgiften for el-biler og plug-in hybrid biler betyder, at procenten for indfasningen af afgiften stiger fra 20 % til 40 % pr. 1. januar 2017.

Vær også opmærksom på, at radiofradraget bortfalder med virkning fra 1. januar 2017

Afgiftsfrie leveringsomkostninger

De afgiftsfrie leveringsomkostninger for varebiler berigtiget med 30 % afgift efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 2 ændres fra 2.640 kr. til 2.720 kr.

Vægtafgift

Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Derfor er satserne for benzinbiler ens i 2016 og 2017.

Almindelige personbiler mv.

Vægtafgift Motor-
køretøj
Udlignings-
afgift
(tillæg for
dieseldrevne)
Påhængs-
vogn
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder 690 530 -
- Andre personkøretøjer, 6 måneder 1.000 780 -
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder 1.220 960 -
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder 1.660 1.260 -
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder 2.210 1.610 -
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder 2.890 -
- 3 måneder 1.460 1.030
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder 3.980 -
- 3 måneder 2.000 1.370
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder 113 78 32

Personbiler med tilladelse til
erhvervsmæssig persontransport

Afgift i kr. pr. køretøj - 12 måneder Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg 2.440
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg 3.020
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg 3.570
IV. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg 3.920
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg 4.320
VI. Egenvægt over 2.000 kg 5.190


Vægt- og udligningsafgift samt tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler mv.

Udligningsafgiften for varebiler indtil 4 ton tilladt totalvægt der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer ændres til følgende i 2017:


Afgift pr. køretøj i 12 måneder
Udligningsafgift

Motorkøretøj Påhængskøretøj
Totalvægt indtil 500 kg 580
Totalvægt 501-1.000 kg 840
Totalvægt 1.001-2.000 kg 1.140
Totalvægt 2.001-2.500 kg 1.420
Totalvægt 2.501-3.000 kg 1.620
Totalvægt 3.001-4.000 kg 1.830 260

Det giver følgende samlede årlige afgift (i kr.) i 2017 pr dieseldrevet varebil:

Tilladt totalvægt i kg Indtil
 500
501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere
eller som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt                                       
1.580 2.120 3.270 5.100 6.030 6.240

Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998
og indtil og med den 24. april 2007,
der anvendes delvist erhvervsmæssigt

2.110 2.650 3.800 8.060 8.990 9.200

Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere,
der anvendes delvist erhvervsmæssigt

4.540 5.080 6.230 8.060 8.990 15.035

Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998
og indtil og med den 24. april 2007,
der anvendes privat

2.640 3.180 4.330 11.020 11.950 12.160

Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere,
der anvendes privat

7.500 8.040 9.190 11.020 11.950 23.830

Med virkning fra 1. januar 2017 indføres tillæg for manglende partikelfilter for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget udgør 400 kr. i 2017 og 600 kr. i 2018.

Afgiftssatser for busser samt for lastbiler over 4 tons og indtil 12 tons tilladt totalvægt er ens i 2016 og 2017.

Grøn ejerafgift

Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Derfor er satserne for benzinbiler ens i 2016 og 2017. 

Afgifter i kr. pr. halvår,  pr. bil

2017

B. Dieseldrevne biler mv.

For­brugs­afgift

Udlig­nings­afgift

Afgift i alt

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

130

130

Under

32,1

men ikke under

28,1

-

590

590

Under

28,1

men ikke under

25,0

-

1.060

1.060

Under

25,0

men ikke under

22,5

310

1.150

1.460

Under

22,5

men ikke under

20,5

600

1.260

1.860

Under

20,5

men ikke under

18,8

890

1.360

2.250

Under

18,8

men ikke under

17,3

1.190

1.480

2.670

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.480

1.580

3.060

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.770

1.700

3.470

Under

15,0

men ikke under

14,1

2.060

1.820

3.880

Under

14,1

men ikke under

13,2

2.350

1.940

4.290

Under

13,2

men ikke under

12,5

2.640

2.060

4.700

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.930

2.160

5.090

Under

11,9

men ikke under

11,3

3.230

2.270

5.500

Under

11,3

men ikke under

10,2

3.800

2.510

6.310

Under

10,2

men ikke under

9,4

4.400

2.720

7.120

Under

9,4

men ikke under

8,7

4.980

2.940

7.920

Under

8,7

men ikke under

8,1

5.560

3.190

8.750

Under

8,1

men ikke under

7,5

6.140

3.370

9.510

Under

7,5

men ikke under

7,0

6.730

3.580

10.310

Under

7,0

men ikke under

6,6

7.310

3.850

11.160

Under

6,6

men ikke under

6,2

7.890

4.050

11.940

Under

6,2

men ikke under

5,9

8.500

4.260

12.760

Under

5,9

men ikke under

5,6

9.080

4.520

13.600

Under

5,6

men ikke under

5,4

9.650

4.740

14.390

Under

5,4

men ikke under

5,1

10.230

5.030

15.260

Under

5,1

10.830

5.270

16.100