Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter (fx el, naturgas eller olie) eller vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål, som er nærmere beskrevet herunder.

Indberet moms

Afgifterne fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Er du momsregistreret, kan du få fradrag for nogle af afgifterne, når du bruger energiprodukter eller vand til visse formål.

  • På din momsindberetning er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift.
  • Hvis du kan få fradrag, skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.

Er du ikke momsregistreret, kan du ikke trække energiafgifterne fra.

Når du bruger el i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække en del af elafgiften fra.

Fra den 1. januar 2023 er reglerne ændret for virksomheder, der sælger serviceydelser. Det betyder, at disse virksomheder også kan trække deres elafgift fra. Det vedrører fx advokater, revisorer, bureauer mv.

Fra 1. januar 2023 er elafgiften sænket til 0,8 øre pr. kWh. Fra 1. juli til 31. december 2023 udgør elafgiften 69,7 øre pr. kWh.

Tidligere perioder Elafgift
1. januar 2022 til 30. juni 2022  90,3 øre pr. kWh
1. juli 2022 til 30. september 2022  76,3 øre pr. kWh
1. oktober 2022 til 31. december 2022 72,3 øre pr. kWh

Afgiften på 0,8 øre pr. kWh godtgøres for den del, der kan være fradragsberettiget som procesforbrug og varme mv. bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Det betyder, at din virksomhed i første halvår 2023 vil kunne få godtgjort 0,4 øre pr. kWh. Obs. Det er kun momsregistrerede virksomheder, som har mulighed for at få godtgørelse. Det er ikke muligt at få godtgørelse ved privat forbrug.

Hvis du både bruger el i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af elafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed. 

Hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse, skal du ikke fortage en måling. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus skønnes til at bruge 4.000 kWh om året til lys og husholdning.

På fakturaen skal din leverandør oplyse størrelsen af hele elafgiften.

Eksempel på fradrag for elafgift

En virksomhed, der ikke er bilagsvirksomhed, har både momspligtigt og momsfrit salg. Det momspligtige salg udgør 60 % af det samlede salg. Virksomheden bruger el til procesformål i forbindelse med både det momsfrie og det momspligtige salg og kan dermed trække 60 % af momsen på elregningen fra.

Virksomheden har i 1. kvartal 2023 brugt 10.000 kWh. De beregner fradraget for elafgift på denne måde (eksempel med tal fra perioden 1. januar - 30. juni 2023):

Elafgift på faktura 10.000 kWh x 0,8 øre pr. kWh = 80 kr.
Normalt fradrag 10.000 kWh x 0,4 øre pr. kWh = 40 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
40 kr. x 60 % 24 kr.

Eksempel opdateret: 17-01-2023

Når du bruger vand i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække hele vandafgiften fra.

Hvis du både bruger vand i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af vandafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Vandafgiften udgør i alt 6,37 kr. pr. m3 for både 2023 og 2022. 

Når du bruger olie, flaskegas, naturgas, bygas eller kul i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel ikke trække energiafgiften fra, hvis du bruger produkterne til:

  • Rumopvarmning, varmt vand eller komfortkøling
  • Motordrift

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende kan dog godt få fradrag for en del af energiafgiften for motordrift. Det kan fx være diesel til traktorer eller mejetærskere.

Hvis du bruger produkterne til andre formål i din momsregistrerede virksomhed, for eksempel gas til madlavning i din restaurant, kan du som hovedregel trække en del af energiafgiften fra. Du skal selv beregne beløbet ud fra energiafgiften på fakturaen:

Landbrug, gartneri m.v.:
Disse brancher kan i 2023 trække 98,4 % af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Øvrige brancher:
Øvrige brancher skal som hovedregel beregne fradraget ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan derfor i stedet opgøres ved at reducere afgiften på fakturaen med 13,63 %, som er den procentsats, der gælder fra 1. april 2023.

Det betyder, at øvrige brancher fra 1. april vil kunne trække 86,37 % af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Tidligere procentsatser fremgår af nedenstående tabel: 

Periode Fradrag i godtgørelsen
1. januar 2023 til 31. marts 2023 7,05 % 
1. januar 2022 til 31. december 2022 7,14 %

Hvis du bruger produkterne i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af energiafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for olieafgift

En produktionsvirksomhed har både momspligtigt og momsfrit salg. Virksomhedens momspligtige salg udgør 60 % af det samlede salg. Virksomheden bruger olie til både det momsfrie og momspligtige salg og til andre formål end rumopvarmning, varmt vand, komfortkøling eller motordrift. Virksomheden kan dermed trække 60 % af momsen på olieregningen fra (eksempel med 2023-tal):

Olieafgift på faktura 10.000 kr.
Normalt fradrag 10.000 kr. x 86,37 % 8.637 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
8.637 kr. x 60 % 5.182,2 kr.

Eksempel opdateret: 03-05-2023

På din faktura fra din leverandør vil der også være en afgift, der hedder CO2-afgift. Denne afgift kan ikke trækkes fra efter disse regler.

På fakturaen vil der også være en afgift, der hedder NOx-afgift. Denne afgift kan slet ikke trækkes fra.

Når du køber og bruger brændsler (olie, gas eller kul) i din virksomhed, betaler du også CO2-afgift. Afgiften fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Du kan som hovedregel ikke trække CO2-afgift fra. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.