Dato for udgivelse
17 Nov 2016 08:17
SKM-nummer
SKM2016.538.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1080462
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 15. november 2016

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.C.4.3.3.

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2016 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr  1.500 kr.
Kronkalve 880 kr.
Dådyr   780 kr.
Dådyrkalve    480 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind       205 kr.
Unger under 3 måneder   0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.