Dato for udgivelse
17 Nov 2016 08:18
SKM-nummer
SKM2016.539.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1080462
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2017. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 15. november 2016

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.C.4.4.9.

SKAT har til brug for indkomståret 2017 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 56 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

Ekskl. moms

Okse- og kalvekød pr. kg

13,00 kr.

Svinekød pr. kg

6,45 kr.

Hestekød pr. kg

4,10 kr.

Får- og lammekød pr. kg

19,60 kr.

Fjerkræ og æg pr. person

187,00 kr.

Mælk pr. person

130,00 kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.