Dato for udgivelse
02 Nov 2016 10:41
SKM-nummer
SKM2016.489.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1654901
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2016.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 9, § 29 B, stk. 10 og § 29 B, stk. 11.

 

Satserne følger af lov nr. 998 af 30. august 2015 og § 5, nr. 2 i lov nr. 428 af 18. maj 2016.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, C.D.10.4.9.5.

Under henvisning til § 29 B, stk. 8-11 i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.(selskabsskatteloven), meddeles det herved, at

  • Godtgørelsesprocenten, jf. stk. 8, udgør 0,1 pct. med virkning for indkomståret 2016.
  • Procenttillægget , jf. stk. 9, udgør 0,0 pct. med virkning for indkomståret 2016.
  • Restskatteprocenten, jf. stk. 10, udgør 3,4 pct. med virkning for indkomståret 2016.
  • Procenttillægget, jf. stk. 11, udgør 0,7 pct. med virkning for indkomståret 2016.