Dato for udgivelse
30 Nov 2016 09:13
Til
Virksomheder der opretter MIO'er
Sagsnummer
16-1787709
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Virksomheder der opretter MIO'er for andre har pligt til at underrette varemodtageren om at der er oprettet en MIO.


Underretning af varemodtageren på en MIO

Når der indgives en MIO til en anden virksomhed end sin egen, er der pligt til at underrette varemodtageren om, at der er oprettet en MIO til denne. Dette fremgår af § 26 i Bekendtgørelse om Toldbehandling (bekendtøgrelse nr. 403 af 3/5 2012, med senere ændringer).

Af § 26 fremgår desuden, at det er den der har oprettet MIO'en, der har bevisbyrden for, at varemodtageren er blevet underrettet.

Manglende underretning af varemodtageren kan medføre bøde i henhold til § 143, stk. 2 i Bekendtgørelse om Toldbehandling.

Varemodtagere der ikke er blevet underrettet om MIO'er oprettet til dem kan henvende sig til SKAT på email: Toldadministration.Middelfart@skat.dk