Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn, efter at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat trækkes.

Du skal selv sørge for at betale dit am-bidrag af lønindkomsten, hvis du har en lille B-indkomst eller får honorarer og indkomster som engangsbeløb. På siden om B-indkomst kan du læse om, hvordan du beregner og betaler dit am-bidrag af engangsbeløb og af små B-indkomster.

Hvis du har en fast B-indkomst, som du har registreret i din forskudsopgørelse, bliver dit am-bidrag automatisk regnet ind i dine B-skatterater.

Du betaler am-bidrag af:

 • A-indkomst (almindelig løn, løntilskud)
 • Honorarer (fx hvis du har holdt foredrag)
 • Bestyrelseshonorarer
 • Feriepenge
 • Ferietillæg (som lønmodtagere med ret til løn under ferie får)
 • Periodiske udgiftsgodtgørelser (som ikke er skattefri rejse-/befordringsgodtgørelse)
 • Fri bil
 • Fri kost og logi
 • Fri telefon og andre personalegoder
 • Overskud af selvstændig virksomhed
 • Gratialer
 • Udenlandske indkomster

Du betaler ikke am-bidrag af:

 • SU
 • Pension
 • Efterløn
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksydelse
 • Dagpenge

Det, du betaler i am-bidrag, går især til statens udgifter på arbejdsmarkedet, til dækning af dagpenge, efteruddannelse, orlov mv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.