Når du bor i Danmark og har indkomst og/eller formue i udlandet, skal du selv skrive oplysningerne på din årsopgørelse (eller dit oplysningsskema). Også når du har betalt skat i udlandet. Dine udlandsforhold kommer ikke automatisk med på din årsopgørelse.

Læs mere på denne side.

Se din årsopgørelse/ oplysningsskema

Er det første gang, du skal oplyse?

Når du første gang skal oplyse om indkomst fra udlandet eller udenlandsk ejendom, kan der være felter på din årsopgørelse, du ikke har fået endnu. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig:

 • Log på TastSelv
 • Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 • Nederst kan du klikke på Kontakt os, hvis du mangler rubrikker til at oplyse dine udlandsforhold (vælg Udlandsforhold).

Læs mere om, hvordan du oplyser, på Få hjælp til at oplyse dine udlandsforhold - Skat.dk

Arbejde udført i Danmark for privat arbejdsgiver i udlandet

Hvis du arbejder for en privat, udenlandsk arbejdsgiver, og har udført arbejdet i Danmark, skal du kun betale skat af lønnen her. Oplys indkomsten på din årsopgørelse under "Andre udenlandske indkomster". Skriv beløbet i rubrik 1015 ("Løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark").

Arbejde for offentlig arbejdsgiver i udlandet

Hvis du arbejder for en offentlig, udenlandsk arbejdsgiver, og har udført arbejdet i Danmark eller i udlandet, skal du oplyse indkomsten i modulet "Udenlandsk lønindkomst" på din årsopgørelse.

Arbejde i udlandet 

Hvis du bor i Danmark og arbejder eller har arbejdet i udlandet, skal du læse mere på Du bor i Danmark og arbejder i udlandet - Skat.dk

Pensionsudbetalinger

Når du får pension fra udlandet, bliver det ikke automatisk indberettet til os. Du skal derfor selv indberette det på dit oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Du vælger det land pensionen kommer fra, og herefter, hvilken type pension du modtager.

Læs mere om skat af pension fra udlandet.

Pension, livsforsikring eller syge- og ulykkesforsikring

Hvis du har en pensionsordning, en livsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring i udlandet, skal du eller det udenlandske selskab hvert år udfylde én af følgende blanketter og sende den til os inden 1. juli.

Husk at oplyse os om evt. negativt afkast (tab) fra din ordning, så du beholder retten til at få fradrag for tidligere års tab eller mulighed for at modregne tab i kommende års afkast. Hvis du bruger af den negative saldo, skal du oplyse den nye saldo.

Oplys det negative afkast ved at udfylde og indsende blanket 04.055.

Oplys om evt. positivt afkast (værdistigning) fra din ordning. Det gør du ved at skrive beløbet på din årsopgørelse i rubrik 433:

 1. Log på skat.dk/tastselv
 2. Vælg Ret årsopgørelse/oplysningsskema
 3. Find menupunktet Udenlandsk indkomst
 4. Vælg Renter og formue fra udlandet
 5. Tryk på ikonet med en lommeregner
 6. Vælg det land, hvor du har oprettet din pensionsordning eller livsforsikring
 7. Vælg Næste
 8. Skriv afkastet i feltet Kapitalværdistigninger af udenlandske pensionsordninger (rubrik 433)
 9. Gem
 10. Hvis du har pensionsordning eller livsforsikring i flere lande, skal du vælge "Tilføj rente/formue" og følge denne tringuide fra punkt 6-9
 11. Vælg Overfør beløb.

Du har nu oplyst os om afkastet fra din pensionsordning eller livsforsikring i udlandet.

Læs mere: Skat af pension fra udlandet - Skat.dk

Når du ejer aktier og andre værdipapirer i udlandet, skal du oplyse om køb, salg, rente, udbytte, gevinst og tab på din årsopgørelse (eller dit oplysningsskema). Vi skal have oplysningerne senest 1. juli (oplysningsfristen). Skriv oplysningerne i modulet Udenlandsk indkomst.

Husk også at oplyse os om køb af nye aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer. Du kan risikere at miste dit fradrag for eventuelle tab, hvis dit køb ikke er oplyst.

Læs mere om værdipapirer i udlandet, på siden Giv os besked om dine udenlandske investeringer senest 1. juli - Skat.dk

Vi skal have 5 oplysninger om dine værdipapirer:

 1. Identitet (navn, fondskode, ISIN m.v.)
 2. Antal
 3. Købstidspunkt
 4. Købesum inkl. handelsomkostninger
 5. Kurs (gælder kun aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber)

Send oplysningerne til os via TastSelv

 • Log på skat.dk/tastselv
 • Vælg Kontakt
 • Vælg Skriv til os
 • Vælg Indkomst og fradrag og herefter Årsopgørelse
 • Vælg Spørgsmål og ændringer til årsopgørelse
 • Vælg Aktier og værdipapirer
 • Skriv eller vedhæft de 5 oplysninger om dine værdipapirer
 • Tryk Send

Læs mere om, hvordan du oplyser, på siden Oplys dine udenlandske investeringer senest 1. juli - Skat.dk

Hvis du ejer en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler. Du skal også betale skat af dine lejeindtægter, hvis du lejer den ud.

Læs om skattereglerne for udenlandske ejendomme

Skattestyrelsen får løbende oplysninger fra udlandet om dine udlandsforhold, dvs. renter, udbytter, løn, pension og ejendomme. Du kan se dine oplysninger i TastSelv.

Da vi modtager oplysninger løbende og ofte fra tidligere indkomstår, kan du ikke regne med, at de står i TastSelv på det tidspunkt, hvor de skal oplyses. Du skal derfor selv holde regnskab med dine udlandsforhold, og hvad der skal oplyses i Danmark.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til de oplysninger, vi modtager fra udlandet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.