Når du bor i Danmark, skal du oplyse os om din udenlandske indkomst og eventuelle ejendom i udlandet.

Du skal oplyse os om:

 • Løn for arbejde udført i udlandet (læs også siden Du bor i Danmark og arbejder i udlandet)
 • Løn for arbejde i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver
 • Honorarer fx fra freelanceopgaver
 • Pension fra udlandet
 • Pensionsordning og livsforsikring i udlandet
 • Værdipapirer fx aktier, obligationer og investeringsbeviser
 • Ejendom i udlandet og eventuelle lejeindtægter

Husk at oplyse om køb af værdipapirer

Husk at oplyse os om køb af nye aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer. Du kan risikere at miste dit fradrag for eventuelle tab, hvis dit køb ikke er oplyst til Skattestyrelsen.

Hvis du bor i udlandet og har indkomst fra Danmark, skal du sørge for at have en NemKonto. Det er en almindelig konto, som alle offentlige myndigheder skal bruge, når de skal udbetale penge til dig. 

Vi bruger din NemKonto, hvis du skal have penge tilbage i skat. 

Har du ikke en dansk NemKonto, kan du få en udenlandsk konto som NemKonto.

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Når du første gang skal oplyse om indkomst fra udlandet eller udenlandsk ejendom, kan der være felter på din årsopgørelse, som du ikke har fået endnu.

Ring til os på 72 22 28 92, så vi kan hjælpe dig med at tilføje de relevante felter på din årsopgørelse.

Når du bor i Danmark, men arbejder eller har arbejdet i udlandet, skal du oplyse indkomsten i TastSelv under Udenlandsk indkomst.

Læs mere på siden "Når du bor i Danmark, men arbejder i udlandet"

Arbejde for privat, udenlandsk arbejdsgiver

Hvis du arbejder for en privat, udenlandsk arbejdsgiver, og har udført arbejdet i Danmark, skal lønnen kun beskattes her.

Du skal oplyse indkomsten i modulet "Andre udenlandske indkomster" på din årsopgørelse. Skriv beløbet i rubrik 1015 ("Løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark").

Arbejde for offentlig, udenlandsk arbejdsgiver

Hvis du arbejder for en offentlig, udenlandsk arbejdsgiver, og har udført arbejdet i Danmark eller i udlandet, skal du oplyse indkomsten i modulet "Udenlandsk lønindkomst" på din årsopgørelse.

Når du får pension fra udlandet, bliver det ikke automatisk indberettet til os. Du skal derfor selv indberette det på dit oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Du vælger det land pensionen kommer fra, og herefter hvilken type pension du modtager.

Der findes 3 typer pension:

 • Social pension, fx folkepension, førtidspension, ATP
 • Privat pension, fx pension der er optjent under et ansættelsesforhold, eller indbetalt privat i en bank/et forsikringsselskab
 • Offentlig pension, fx når du har været ansat ved det offentlige, herunder tjenestemandspension.

Hvis du har en pensionsordning, livsforsikring eller syge- og ulykkesforsikring i udlandet, skal du oplyse os om 3 ting.

Du skal sende oplysningerne hvert år - og senest den 1. juli.

1. Giv besked om din pensionsordning eller livsforsikring

Du eller det udenlandske selskab skal udfylde og sende blanket 49.020 (dansk) eller blanket 49.020 (engelsk)

2. Oplys om negativt afkast (tab)

Du skal oplyse om et negativt afkast (tab) fra din ordning. Ellers kan du miste retten til fradrag for tidligere års tab eller mulighed for at modregne tab i kommende års afkast.

Hvis du bruger af den negative saldo, skal du huske at oplyse den nye saldo.

Du oplyser ved at udfylde og sende blanket 04.055

3. Oplys om positivt afkast på din årsopgørelse

Du skal oplyse om et positivt afkast (værdistigning) fra din ordning. Det gør du ved at skrive beløbet på din årsopgørelse i rubrik 433:

 1. Log på skat.dk/tastselv
 2. Vælg "Ret årsopgørelse / oplysningskema"
 3. Find menupunktet "Udenlandsk indkomst"
 4. Vælg "Renter og formue fra udlandet"
 5. Tryk på ikonet med en lommeregner
 6. Vælg det land, hvor du har oprettet din pensionsordning eller livsforsikring
 7. Vælg "Næste"
 8. Skriv afkastet i feltet "Kapitalværdistigninger af udenlandske pensionsordninger" (rubrik 433)
 9. Vælg "Gem"
 10. Hvis du har pensionsordning eller livsforsikring i flere lande, skal du vælge "Tilføj rente/formue" og følge denne tringuide fra punkt 6-9
 11. Vælg "Overfør beløb"
 12. Log af skat.dk

Du har nu oplyst os om afkastet fra din pensionsordning eller livsforsikring i udlandet.

De fleste udenlandske aktieudbytter bliver automatisk indberettet til os af bankerne, hvis aktierne ligger i dansk depot, og der er en dobbeltbeskatningsaftale med landet. Se listen over lande med dobbeltbeskatningsaftale.

Hvis dine udenlandske aktier ligger i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og den betalte udbytteskat på oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst.

Hvis der ikke er en aftale med landet (fx Frankrig og Spanien), eller der ikke er en fastsat procent for, hvad kildelandet må indeholde i udbytteskat (fx Grønland og Malaysia), så kan de danske banker ikke indberette det for dig, og du skal derfor selv indberette det på oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst.

Du får fradrag for den udbytteskat, som er betalt i udlandet, dog højst det beløb som kildelandet har ret til at beskatte med efter dobbeltbeskatningsaftalen. Har kildelandet opkrævet mere skat, end de har ret til, kan du tilbagesøge den for meget betalte udbytteskat i kildelandet.

Hvis du ejer en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler. Du skal også betale skat af dine lejeindtægter, hvis du lejer den ud.

Læs om skattereglerne for udenlandske ejendomme

Skattestyrelsen får løbende oplysninger fra udlandet om fx renter, udbytter og løn. Du kan se dine udlandsforhold i dine skatteoplysninger i TastSelv, når vi har fået dem.

De data, vi får fra udlandet, kommer dog ikke automatisk med på din årsopgørelse. Du kan heller ikke regne med, at vi får dem på det tidspunkt, hvor du har frist for at oplyse til årsopgørelsen.

Du kan se, hvad vi har registreret om dine udenlandske forhold, i dine skatteoplysninger i TastSelv:

 • Log på skat.dk/tastselv
 • Vælg Skatteoplysninger > Indkomstår > Udenlandsk indkomst > Oplysninger modtaget fra udlandet.

Hvis din indkomst fra udlandet er vist i dine skatteoplysninger i TastSelv, skal du gøre følgende:

 • Tjek, om oplysningerne er korrekte
 • Hvis du er enig, skal du skrive tallene i dit oplysningsskema - hvis du ikke allerede har gjort det. Læs mere på siden "Hjælp til at oplyse udlandsforhold"
 • Hvis du er uenig, skal du:
  1. bede dem, der har indberettet oplysningerne, om at rette deres indberetning til de udenlandske skattemyndigheder, der sender oplysningerne til Skattestyrelsen
  2. skrive det beløb i dit oplysningsskema, som du mener er korrekt.

Hvis du har udenlandsk løn, pension, udbytter eller lignende, så skal du huske at rette din forskudsopgørelse i TastSelv, hvis indkomsten ikke er med.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.