Hvis du bor i udlandet og køber en bolig i Danmark, som du bor i for at holde ferie eller lignende, er du som hovedregel begrænset skattepligtig.  

For at være begrænset skattepligtig må du højst være her 3 måneder ad gangen og ikke mere end 180 dage inden for et år. Er du her længere end det, bliver du fuldt skattepligtig. 

Når du bor i udlandet og køber en bolig i Danmark, skal du være opmærksom på, at: 

  • Du skal betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) af den danske bolig.
  • Udlejer du boligen en del af året, skal du betale skat af overskuddet efter de almindelige regler.
  • Har du ikke et skattepersonnummer, når du skal købe bolig i Danmark, skal du anmode om et på blanket 04.063 EJD

Ejendomsværdiskatten indgår i din danske forskudsopgørelse. Vi opkræver den på indbetalingskort, som du får tilsendt. Hvis du er tilmeldt Digital Post, vil betalingslinjen fremgå af skat.dk/tastselv under Betaling

Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger. 

Du betaler grundskyld til den kommune, din ejendom ligger i. Skatten beregnes af ejendommens grundværdi - altså værdien af din grund i ubebygget stand. Den enkelte kommune fastsætter selv satsen og opkræver skatten.

Hvis du har spørgsmål om din grundskyld, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.