Når du som privatperson får tilsendt en gave fra en anden privatperson fra et land uden for EU, skal du betale moms og told, når gaven er mere end 360 kroner værd.

  • Transportøren opkræver told, moms og eventuelt et gebyr for at fortolde gaven.
  • Indeholder gaven spiritus, vin, parfume eller tobaksvarer, gælder der særlige regler.

Hvis værdien af gaven er over 360 kroner, skal du betale told og 25 procent moms af varens værdi inklusive fragt. Toldsatsen varierer alt efter hvilken vare, der er tale om. Hvis værdien er under 5.250 kroner, kan du bruge enhedstoldsatsen på 2,5 procent, uanset hvilken vare der er tale om. Dette gælder dog ikke tobaksvarer. Hvis Toldsatsen er 0 procent, skal du ikke betale noget told.

Du kan finde toldsatser for alle varer i toldtariffen, men den kan være svær at finde rundt i. Derfor anbefaler vi, at du ringer til Toldvejledningen på telefon 72 22 12 02, så vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige sats.

Definitionen på en gave er:

  • Forsendelsen sker lejlighedsvis.
  • Pakken indeholder kun varer, som er bestemt til modtageren eller dennes families personlige brug.
  • Pakken bliver sendt til modtageren uden nogen form for betaling.

Gavens værdi er den egentlige værdi af varerne. Det vil sige den pris, der reelt er givet for varerne i købslandet, inklusive eventuelle afgifter. Når der er tale om en gave, findes der som regel ikke en faktura til at dokumentere værdien. Derfor kan det være nødvendigt at vurdere varernes værdi konkret. Transportomkostninger skal ikke regnes med i vurderingen af, om varernes værdi er under grænsen for, om du skal betale told og moms.

Hvis der er flere gaver i forsendelsen

Hvis der er flere gaver i den samme forsendelse, og den samlede værdi overstiger 360 kroner, skal du betale moms af hele forsendelsens værdi inklusiv fragt. Hvis der er flere varer i forsendelsen, skal du dog ikke betale told af den eller de varer, der sammenlagt er mindre end 360 kroner værd. Overstiger den samlede værdi af flere varer pr. forsendelse 360 kroner gives der dog kun toldfrihed op til dette beløb. Vær opmærksom på, at den enkelte vares værdi ikke må deles op. Se eksemplet nedenfor.

Eksempel:
Hvis forsendelsen indeholder to varer til en værdi af henholdsvis 400 kroner og 120 kroner, er det kun den billigste af varerne, du kan indføre uden at betale told. Du skal dog kunne dokumentere den enkelte vares værdi. Hvis værdien ikke er tydeligt delt op for hver vare, skal du betale told af hele forsendelsens værdi.
Du skal derimod altid betale moms, når forsendelsens samlede værdi overstiger 360 kroner.

Hvis din gave indeholder spiritus, vin, parfume eller tobaksvarer

Indeholder din gave spiritus, vin, parfume- og tobaksvarer, gælder der særlige regler. Du skal altid betale moms og eventuelle særlige afgifter af disse varer, selvom det er en gave. Du kan dog blive fri for at betale told for følgende mængde pr. forsendelse:

Spiritus over 22 % 1 liter
eller Hedvin ikke over 22 % 1 liter
eller En kombination af disse varer  
Bordvin 2 liter
Cigaretter 50 stk.
eller Cigarillos 25 stk.
eller Cigarer 10 stk.
eller Røgtobak 50 g.
eller En kombination af disse varer  
Parfume 50 g.
eller Toiletvand 1/4 l.

Betaling af told, moms og afgifter vil i de fleste tilfælde ske via transportøren, det vil sige virksomheden, som transporterer varerne til dig. Ofte vil transportøren opkræve et gebyr i forbindelse med beregningen. Toldstyrelsen har ikke indflydelse på gebyret eller dets størrelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.