Dato for udgivelse
02 Nov 2016 10:41
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-000442
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Meddelelse om ændring af navnet på en virksomhed, der pålagt en individuel antidumpingtold


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C398/11) offentliggjort i EU Tidende C 398 af 28. oktober 2016 meddelt, at for de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, er der ændret navn på en virksomhed, der er pålagt en individuel antidumpingtold.

For så vidt angår ændring af navnet henvises til meddelelse (2016/C398)11)