Dato for udgivelse
02 Nov 2016 11:49
SKM-nummer
SKM2016.491.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1614508
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsskat
Emneord
Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2017
Resumé

Meddelelse

Hjemmel

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1.pkt.

Reference(r)

-

Henvisning

-

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2017 bliver 1,24%

Renten for 2016 er 1,41%, jf. Finansministeriets skrivelse af 9. oktober 2015.

Renten fastsættes efter § 3, stk.1, 1. pkt. i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:

"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."